Jeżeli zarejestrowałeś w POL-onie pracownika omyłkowo, możesz go usunąć. W tym celu wejdź w szczegóły danego pracownika. Kliknij w przycisk „Usuń pracownika”, widoczny pod jego imieniem i nazwiskiem.

Otworzy się okno dialogowe, w którym system ostrzega, że nastąpi trwałe usunięcie pracownika oraz danych jego zatrudnienia w twoim podmiocie.

Jeśli jesteś pewien swojej decyzji, kliknij w przycisk „Usuń pracownika”.

Uwaga! Usunięcie pracownika jest czynnością nieodwracalną.

Pracownik zniknie z wykazu nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu w twojej instytucji.

Jeśli nie chcesz usuwać wszystkich danych pracownika, możesz skorzystać z opcji usuwania zatrudnienia tego pracownika. Spowoduje to usunięcie wybranego zatrudnienia pracownika w twoim podmiocie oraz danych powiązanych z tym zatrudnieniem. Zachowane natomiast zostaną dane osobowe tego pracownika. Pamiętaj jednak, że nie można usunąć ostatniego zatrudnienia pracownika w podmiocie, ponieważ łączy ono pracownika z tym podmiotem. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj, w sekcji „Usuwanie zatrudnienia”.


Zobacz też:

Dane pracownika - Zatrudnienie Inne osoby prowadzące zajęcia