Nazwa sprawozdania Planowany termin udostępnienia w POL-on Termin składania przez podmioty
Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 10 stycznia 2023 r. 31 stycznia 2023 r.
Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji 8 lutego 2023 r. 28 lutego 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji 9 marca 2023 r. 31 marca 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego 9 marca 2023 r. 31 marca 2023 r.
Raport z wykorzystania środków finansowych (CŁ i instytuty Sieci) 13 kwietnia 2023 r. 30 kwietnia 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania subwencji 8 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r.
Sprawozdanie finansowe 8 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r.
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego 8 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r.
Plan rzeczowo-finansowy 8 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r.
Sprawozdanie finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz 8 czerwca2023 r. 30 czerwca 2023 r.
Plan finansowy instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz 8 czerwca 2023 r. 30 czerwca 2023 r.