Nazwa sprawozdania Planowany termin udostępnienia w POL-on Termin składania przez podmioty
Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 10 styczeń 2023 r. 31 styczeń 2023 r.
Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji 8 luty 2023 r. 28 luty 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji 9 marzec 2023 r. 31 marzec 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego 9 marzec 2023 r. 31 marzec 2023 r.
Raport z wykorzystania środków finansowych (CŁ i instytuty Sieci) 13 kwiecień 2023 r. 30 kwiecień 2023 r.
Sprawozdanie z wykorzystania subwencji 8 czerwiec 2023 r. 30 czerwiec 2023 r.
Sprawozdanie finansowe 8 czerwiec 2023 r. 30 czerwiec 2023 r.
Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego 8 czerwiec 2023 r. 30 czerwiec 2023 r.
Plan rzeczowo-finansowy 8 czerwiec 2023 r. 30 czerwiec 2023 r.
Sprawozdanie finansowe instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz 8 czerwiec 2023 r. 30 czerwiec 2023 r.
Plan finansowy instytutów Sieci i Centrum Łukasiewicz 8 czerwiec 2023 r. 30 czerwiec 2023 r.