Udostępniony mechanizm aktualizacji prac wysłanych do ORPPD 1.0 pozwala na ponowne zdeponowanie prac obronionych na kierunkach dostosowanych do zapisów Ustawy 2.0 do właściwego archiwum (ORPPD 2.0).

Jeśli omyłkowo wysłałeś pracę do ORPPD 1 zdeponuj ponownie prace – tym razem do właściwego repozytorium.

Podczas wysyłania pracy do nowego ORPPD mechanizm aktualizacji sprawdzi czy praca o tych samych metadanych jest już w ORPPD 1.0.

Aby aktualizacja mogła zostać przeprowadzona podczas ponownego przesyłania danych muszą zgadzać się:

  • kontekst uczelni,
  • autorzy,
  • plik pracy.

W przypadku potwierdzenia – nastąpi:

  • aktualizacja pracy z ORPPD 1.0 do zakresu danych wymaganych dla ORPPD 2.0, a
  • praca zostanie zapisana w ORPPD 2.0.

W konsekwencji będziesz mógł odnaleźć pracę w ORPPD 2.0.