Zaimportowałeś poprawnie plik z danymi sprawozdania? To dobrze! Poprrawnie zaimportowane sprawozdanie, to takie, dla którego nie ma żadnych błędów walidacji. O błędach walidacji możesz przeczytać więcej tutaj

Teraz możesz przejść do zatwierdzenia danych sprawozdania. Aby to zrobić wypełnij dane osoby do kontaktu w zakładce „Podsumowanie”, korzystając z akcji „Koryguj”

Osoba do kontaktu, to osoba z twojej instytucji, z którą pracownik ministerstwa będzie mógł w razie potrzeby bezpośrednio się skontaktować, w kwestii sprawozdania.

Wszystkie dane (imię, nazwisko, telefon, e-mail) są wymagane. 

Następnie skorzystaj z przycisku „Zatwierdź dane sprawozdania” w zakładce „Dane sprawozdania”.

Po zatwierdzeniu sprawozdania, zostaje zablkowana możliwość importu kolejnego pliku sprawozdania.

Jednocześnie pojawiają się przyciski umożliwiające pobranie oświadczenia o zgodności danych, które są w sprawozdaniu ze stanem faktycznym „Pobierz oświadczenie o zgodności danych”. Oświadczenie jest do pobrania w formie pliku PDF. Przekazać odpowiedniej osobie w twojej instytucji do podpisu (uczelnia – rektor, instytut – dyrektor), następnie podpisany dokument zeskanuj i dołącz przy wysyłaniu sprawozdania do ministerstwa. Wymagany format pliku to PDF. 

Zapomniałeś coś zmienić w danych sprawozdania lub pomyliłeś się w danych osoby do kontaktu? Nic się nie stało! Na tym etapie jeszcze cały czas masz możliwość powrotu do statusu „Edycja”, korzystając z przycisku „Powrót do edycji sprawozdania”. Dopóki nie klikniesz „Wyślij sprawozdanie”, możesz wrócić do edycji.