Aplikacja Podpis OPI – do czego służy

Podpis OPI to aplikacja, która pozwala podpisywać dokumenty PDF podpisem kwalifikowanym. Jest dostępna w systemach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB). Dzięki niej możesz podpisać dokument w systemie, nie przerywając swojej pracy,

Aplikacja Podpis OPI:

 • obsługuje wszystkie podpisy kwalifikowane wydane przez uprawnione do tego podmioty – na przykład podpisy: Szafir, CenCert, Certum, EuroCert, PWPW
 • działa w dwóch wersjach:
  • bez instalowania – wystarczy pobrać ją na komputer (link do wpisu)
  • do zainstalowania – wersja instalacyjna (link do wpisu)

Jak podpisywać dokumenty za pomocą aplikacji Podpis OPI

Aby podpisać dokumenty w wybranym systemie OPI PIB:

 • podłącz do komputera nośnik z certyfikatem kwalifikowanym, którego chcesz użyć, 
 • uruchom aplikację Podpis OPI – wpisz nazwę aplikacji w wyszukiwarkę dostępną na pasku zadań systemu Windows i kliknij na opcję Otwórz.

Zacznij podpisywanie w systemie OPI PIB

Podpisanie zaczynasz zawsze w systemie OPI PIB, w którym pracujesz – na przykład w systemie Obsługa Strumieni Finansowania (OSF). Na ekranie takiego systemu znajdziesz odpowiednie przyciski lub ikonę, za pomocą których rozpoczniesz podpisywanie.

Kiedy zaczniesz proces podpisywania i wskażesz dokument lub dokumenty do podpisu, Twoja przeglądarka może zablokować otwieranie okien aplikacji Podpis OPI. Aby temu zapobiec, kliknij zgodę na wyskakujące okienka. 

Okno przykładowej przeglądarki (Firefox) z komunikatem: Firefox uniemożliwił tej witrynie otwarcie wyskakującego okna. Tuż obok rozwinięte opcje, w tym jako pierwsza: Pozwól podpis.opi.org.pl otwierać wyskakujące okna. Żółta strzałka sugeruje wybór tej właśnie opcji.

Krok 1

Kiedy rozpoczniesz podpisywanie w systemie OPI PIB, automatycznie otworzy się okno aplikacji Podpis OPI. Aplikacja powiadomi Cię, jaki certyfikat kwalifikowany znalazła na Twoim komputerze. Kliknij przycisk Dalej (Ekran 1).
Jeśli Twój certyfikat ma 2 typy, aplikacja poprosi Cię o wybór. Wybierz typ i kliknij przycisk Dalej (Ekran 2).

Ekran 1. Aplikacja Podpis OPI znalazła certyfikat (1 typ)

Ekran aplikacji Podpis OPI informujący o znalezionym certyfikacie użytkownika.

Przyciski: Szukaj, Dalej

Ekran 2. Aplikacja Podpis OPI znalazła 2 typy certyfikatu

Ekran aplikacji Podpis OPI informujący o dwóch znalezionych certyfikatach użytkownika.

Użytkownik może wybrać certyfikat do podpisu, klikając 1 z dwóch przycisków opcji. 

Na dole przycisk: Szukaj

Krok 2

Jeśli podpisujesz 1 dokument, możesz dodać na nim sygnaturę. Sygnatura to widoczne oznaczenie, które potwierdza, że dokument został podpisany. Zawiera imię i nazwisko właściciela certyfikatu oraz datę podpisu.

Nie możesz dodać sygnatury, jeśli podpisujesz więcej niż 1 dokument.

Jeśli nie dodajesz sygnatury, proces podpisywania jest krótszy o 1 krok. W tej instrukcji pomiń więc Krok 3 i od razu przejdź do Kroku 4.

Uwaga: Twój dokument zostanie poprawnie podpisany, nawet jeśli nie dodasz sygnatury.
Ekran aplikacji Podpis OPI, na którym użytkownik ma zdecydować, czy chce dodać widoczne oznaczenie podpisu (sygnaturę) na dokumencie. 

Użytkownik może udzielić odpowiedzi, klikając 1 z dwóch przycisków opcji: Dodaj sygnaturę, Nie dodawaj sygnatury.

Krok 3

Zdecyduj, na której stronie dokumentu ma być sygnatura – kliknij tę stronę (Ekran 1).
Następnie złap myszą ikonę sygnatury, przeciągnij ją w dowolne miejsce i kliknij przycisk Dalej (Ekran 2).

Ekran 1 Wybór strony, na której ma być sygnatura

Ekran aplikacji Podpis OPI z dokumentem do podpisu. Widać nazwę dokumentu, liczbę stron i ich podgląd. Użytkownik ma kliknąć stronę, na której znajdzie się sygnatura. Żółta strzałka sugeruje kliknięcie na jednej ze stron.

Ekran 2 Wybór miejsca sygnatury

Ekran aplikacji Podpis OPI. Wybrana strona dokumentu do podpisu, na której ma znaleźć się sygnatura. Po prawej stronie niebiesko-biała ikona podpisu z krótką instrukcją: Przeciągnij ikonę w miejsce, w którym ma być sygnatura.

Krok 4

Wpisz PIN certyfikatu i kliknij Podpisz (Ekran 1).

Niektóre certyfikaty mogą wymagać od Ciebie podania PIN-u we własnej aplikacji. O takiej sytuacji poinformuje Cię aplikacja Podpis OPI (Ekran 2). Kliknij przycisk Podpisz, a na pasku zadań Twojego komputera zamiga okienko aplikacji zewnętrznej. Wpisz w to okienko PIN (Ekran 3). 

Aplikacje niektórych certyfikatów proszą o wpisanie PIN-u tyle razy, ile dokumentów podpisujesz.

  

Ekran 1. PIN wpisujesz w oknie aplikacji Podpis OPI

Ekran aplikacji Podpis OPI z nagłówkiem Wpisz PIN certyfikatu kwalifikowanego. Poniżej puste pole na PIN i szary, nieaktywny przycisk Podpisz. Przycisk aktywuje się dopiero po wpisaniu prawidłowego PIN-u.

Ekran 2. Aplikacja Podpis OPI informuje, że PIN trzeba wpisać w innej aplikacji.

Ekran aplikacji Podpis OPI informujący, że po kliknięciu przycisku Podpisz (na ekranie poniżej) zewnętrzna aplikacja obsługująca certyfikat może poprosić o wpisanie PIN-u.

Ekran 3. Przykładowa aplikacja certyfikatu, która wymaga wpisania PIN-u poza aplikacją OPI.

Na pierwszym planie szare okienko przykładowej aplikacji zewnętrznej obsługującej certyfikat. W oknie jest pole na wpisanie PIN-u. W tle okno aplikacji Podpis OPI z nagłówkiem Trwa podpisywanie.

Krok 5

Kiedy wpiszesz poprawny PIN, wyświetli się komunikat, że podpisywanie powiodło się, a pod komunikatem będzie lista podpisanych dokumentów. W naszym przypadku był to 1 dokument.

Kliknij przycisk Wróć do systemu nazwa (nazwa przycisku zmienia się w zależności systemu, w którym pracujesz – może na przykład brzmieć: Wróć do sytemu OSF). 

Ekran sukcesu aplikacji Podpis OPI. Nagłówek: Podpisany dokument jest gotowy. Poniżej nazwa dokumentu, a pod nią przycisk Wróć do systemu OSF.

Krok 6

Wrócisz do systemu, w którym podpisywanie zostało przez Ciebie rozpoczęte – na przykład do systemu OSF. Znajdziesz tam podpisane przez siebie dokumenty. Nie musisz ich pobierać – podpisane dokumenty od razu trafiają we właściwe miejsce, a Ty możesz płynnie pracować dalej.

Jak zmienić certyfikat w aplikacji Podpis OPI

Jeśli chcesz użyć innego certyfikatu niż ten znaleziony przez aplikacje Podpis OPI na Twoim komputerze:

 1. Odłącz nośnik z certyfikatem od komputera. 
 2. Podłącz – na przykład do gniazda USB – nośnik z certyfikatem, którego chcesz użyć.
 3. Uruchom aplikację Podpis OPI i kliknij przycisk Szukaj. Aplikacja powinna odnaleźć nowy certyfikat.
Ekran aplikacji Podpis OPI wyświetlający 2 znalezione certyfikaty do wyboru. Użytkownik może wybrać certyfikat przyciskiem opcji. Poniżej przycisk Szukaj.