W celu złożenia raportu z wykorzystania środków finansowych musisz mieć nadaną rolę INT_RAP_FIN_ADM i zalogować się do systemu POL-on 1. Użytkownik składający raport musi posiadać również rolę REDAKTOR GŁÓWNY w systemie ZSUN/OSF.

W menu wybierz opcję Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych > Raporty z wykorzystania środków finansowych > Raporty do złożenia.

Na tym widoku kliknij przycisk „Złóż raport do wniosku”.

W wyświetlonym oknie wybierz nazwę modułu (z systemu ZSUN/OSF).

Wprowadź ID wniosku (identyfikator wniosku z systemu ZSUN/OSF).

Po wpisaniu prawidłowych danych zostaniesz przekierowany do wskazanego wniosku, gdzie będziesz mógł załączyć raport wybierając opcję „Dodaj raport”.

UWAGA! Załączony raport powinien być w formacie PDF, umożliwiającym kopiowanie danych.

Od momentu rozpoczęcia edycji, dopóki raport nie zostanie wysłany, będzie możliwość przejścia do niego z systemu POL-on w celu dalszej edycji. Zrobisz to poprzez Bazę dokumentów planistyczno-sprawozdawczych > Raporty z wykorzystania środków finansowych > Raporty do złożenia.

Po wysłaniu raportów do Ministerstwa, są one prezentowane w Bazie dokumentów planistyczno-sprawozdawczych > Raporty z wykorzystania środków finansowych > Raporty złożone do ministerstwa w formie tabeli z raportami, które zostały złożone. Załączone raporty czy pliki uzupełniające raport można obejrzeć w postaci pliku PDF (link w ostatniej kolumnie).