Aby wejść do modułu Instytucje, po zalogowaniu do POL-onu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu. W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Instytucje”.

Do modułu Instytucje można dostać się także korzystając z zakładki „Moja instytucja” dostępnej po rozwinięciu menu ukrytego pod imieniem i nazwiskiem zalogowanego użytkownika.

Dane o instytucji te zostały pogrupowane w poniższych sekcjach:

 • Dane aktualne,
 • Szczegóły danych,
 • Jednostki organizacyjne,
 • Filie,
 • Związki historyczne (Instytucje poprzedzające i dziedziczące)

Jeśli podsiadasz dodatkowo rolę INST_DZIALALNOSC_NAUKOWA będziesz widział dodatkowo zakładkę Działalność naukowa. Rola ta służy do przeglądania i edycji danych dotyczących opisów wpływu oraz do przeglądania danych dotyczących badań związanych z obronnością, dyscyplin, w których instytucja prowadzi działalność naukową oraz w których jest ewaluowana. Więcej o opisach wpływu przeczytasz tu.

Domyślny widok, po wybraniu modułu, zawiera zestawienie aktualnych danych instytucji.

Dane aktualne

Sekcja „Dane aktualne” obejmuje dane podstawowe, numery identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane adresowe. Dane podstawowe jednostki to:

 • Nazwa uczelni,
 • Data utworzenia,
 • Organ nadzorujący,
 • Rodzaj uczelni,
 • Typ,
 • Numer,
 • Status,
 • Data likwidacji (w przypadku zaistnienia tego zdarzenia).

Sekcja „Numery identyfikacyjne” zawiera numery:

 • REGON,
 • NIP,
 • KRS.

Sekcja „Dane kontaktowe” obejmuje:

 • Adres strony www,
 • Adres email,
 • Telefon,
 • Adres skrzynki podawczej.

Sekcja adresowa zawiera informacje o lokalizacji instytucji.

Aktualizacja danych

Spośród powyższych sekcji możliwość edycji/korekty wprowadzonych danych dotyczy wyłącznie sekcji „Dane kontaktowe”.

Aby zaktualizować dane kontaktowe wybierz przycisk „Edytuj dane”. Wypełnij poszczególne dane, a następnie potwierdź czynność za pomocą przycisku zapisu.

System poinformuje cię o zapisaniu danych.

Szczegóły danych

Za pomocą przycisku „Przejdź do szczegółów” możesz przejść do zakładki „Szczegóły danych”. Zawiera ona aktualne i historyczne informacje o instytucji w zakresie jej:

 • Nazwy,
 • Adresu,
 • Typu,
 • Organu nadzorującego,
 • Statusu.

Dodawanie jednostki organizacyjnej oraz filii

Aby dodać nową jednostkę organizacyjną lub filię wybierz odpowiednią sekcję, a następnie skorzystaj z odpowiedniego przycisku umieszczonego pod nazwą sekcji. Więcej na temat tych procesów przeczytasz w osobnych wpisach.

 • Dodawanie jednostki organizacyjnej (link)
 • Dodawanie filii (link)

Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Po zalogowaniu do POL-on w module Instytucje znajdziesz informacje wyłącznie o swojej instytucji. Aby zapoznać się z wykazem instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki musisz przenieść się  na platformę RAD-on.

Skorzystaj ze skrótu „Raporty” znajdującego się na dole strony POL-on 2.0 dostępnej po zalogowaniu lub użyj adresu https://radon.nauka.gov.pl/

Wygląd i sposób korzystania z zestawień na platformie RAD-on przebiega analogicznie do zestawień dostępnych w aplikacji POL-on 2.0. Zestawienia te są na bieżąco aktualizowane danymi z systemu POL-on i innych systemów OPI PIB.

Aby skorzystać z wyszukiwarki instytucji lub filii wybierz zakładkę „Dane” znajdującą się w menu na górze strony RAD-onu, a następnie kliknij w link z nazwą odpowiedniego zestawienia. Używając filtrów znajdujących się po lewej stronie wyszukaj odpowiednie dane. Wyfiltrowane wyniki możesz zapisać do formatu CSV lub PDF.