Aby wejść do modułu Instytucje, po zalogowaniu do POL-onu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu. W menu bocznym, które się pojawi wybierz pozycję „Instytucje”.

Do modułu Instytucje można dostać się także korzystając z zakładki „Moja instytucja” dostępnej po rozwinięciu menu ukrytego pod imieniem i nazwiskiem zalogowanego użytkownika.

Dane o instytucji te zostały pogrupowane w poniższych sekcjach:

 • Dane aktualne,
 • Szczegóły danych,
 • Jednostki organizacyjne,
 • Filie.

Domyślny widok, po wybraniu modułu, zawiera zestawienie aktualnych danych instytucji.

Dane aktualne

Sekcja „Dane aktualne” obejmuje dane podstawowe, numery identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane adresowe. Dane podstawowe jednostki to:

 • Nazwa uczelni,
 • Data utworzenia,
 • Organ nadzorujący,
 • Rodzaj uczelni,
 • Typ,
 • Numer,
 • Status,
 • Data likwidacji (w przypadku zaistnienia tego zdarzenia).

Sekcja „Numery identyfikacyjne” zawiera numery:

 • REGON,
 • NIP,
 • KRS.

Sekcja „Dane kontaktowe” obejmuje:

 • Adres strony www,
 • Adres email,
 • Telefon,
 • Adres skrzynki podawczej.

Sekcja adresowa zawiera informacje o lokalizacji instytucji.

Aktualizacja danych

Spośród powyższych sekcji możliwość edycji/korekty wprowadzonych danych dotyczy wyłącznie sekcji „Dane kontaktowe”.

Aby zaktualizować dane kontaktowe wybierz przycisk „Edytuj dane”. Wypełnij poszczególne dane, a następnie potwierdź czynność za pomocą przycisku zapisu.

System poinformuje cię o zapisaniu danych.

Szczegóły danych

Za pomocą przycisku „Przejdź do szczegółów” możesz przejść do zakładki „Szczegóły danych”. Zawiera ona aktualne i historyczne informacje o instytucji w zakresie jej:

 • Nazwy,
 • Adresu,
 • Typu,
 • Organu nadzorującego,
 • Statusu.

Dodawanie jednostki organizacyjnej oraz filii

Aby dodać nową jednostkę organizacyjną lub filię wybierz odpowiednią sekcję, a następnie skorzystaj z odpowiedniego przycisku umieszczonego pod nazwą sekcji. Więcej na temat tych procesów przeczytasz w osobnych wpisach.

 • Dodawanie jednostki organizacyjnej (link)
 • Dodawanie filii (link)

Wykaz instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Po zalogowaniu do POL-on w module Instytucje znajdziesz informacje wyłącznie o swojej instytucji. Aby zapoznać się z wykazem instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki musisz przenieść się  na platformę RAD-on.

Skorzystaj ze skrótu „Raporty” znajdującego się na dole strony POL-on 2.0 dostępnej po zalogowaniu lub użyj adresu https://radon.nauka.gov.pl/

Wygląd i sposób korzystania z zestawień na platformie RAD-on przebiega analogicznie do zestawień dostępnych w aplikacji POL-on 2.0. Zestawienia te są na bieżąco aktualizowane danymi z systemu POL-on i innych systemów OPI PIB.

Aby skorzystać z wyszukiwarki instytucji lub filii wybierz zakładkę „Dane” znajdującą się w menu na górze strony RAD-onu, a następnie kliknij w link z nazwą odpowiedniego zestawienia. Używając filtrów znajdujących się po lewej stronie wyszukaj odpowiednie dane. Wyfiltrowane wyniki możesz zapisać do formatu CSV lub PDF.