Prezentowany film stanowi nagranie fragmentu wystąpienia z konferencji „Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on” odbywającej się w dniach 12-13.10.2021 r i przedstawia stan systemu POL-on na dzień przeprowadzenia szkolenia.