Wyniki filtrowania możesz pobrać do pliku PDF lub XLSX. Funkcjonalność dostępna jest dla osób z rolą do modułu Studenci (tj. INST_PR_WS, INST_PR_WS_PODGLAD) i dotyczy wyłącznie studentów własnej uczelni.

Uwaga! W jednym pliku można pobrać maksymalnie 100 stron wykazu.

Wyniki filtrowania wyświetlane są w domyślnym widoku tabelarycznym w liczbie 25 rekordów na stronę. Liczbę rekordów na stronę wykazu możesz ustawić samodzielnie. Dostępne wartości to: 10, 25, 50 lub 100 rekordów na stronę.

Jeden wiersz tabeli równa się jednemu rekordowi studenta, przy czym w jednym wierszu może znajdować się kilka kierunków z twojej uczelni, na których kształcił lub kształci się dany student.

Zakres danych widocznych w pliku obejmuje:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • PESEL/rodzaj i numer dokumentu,
 • Liczbę kierunków
 • Informacje o kierunku/kierunkach:
  • Nazwa kierunku
  • Kod uruchomienia,
  • Poziom,
  • Forma,
  • Tytuł uzyskany w wyniku kształcenia
  • Liczba semestrów
  • Nazwa uczelni, Nazwa jednostki podrzędnej (o ile została wprowadzona)
  • Okres studiowania od – do
  • Ostatni raportowany semestr

Wybierz właściwe atrybuty w oknie filtrów zestawienia, a następnie kliknij przycisk „Szukaj”. System wyświetli ci odnalezione rekordy w widoku tabelarycznym.

W przypadku dużej liczby wyników, ustaw liczbę rekordów wyświetlanych na stronie na 100, a następnie użyj przycisku „Pobierz listę do PDF” lub „Pobierz listę do XLSX”.

W kolejnym kroku wskaż zakres, który zostanie pobrany do pliku. Do wyboru masz trzy opcje:

 • wszystko (zakres dostępny dla rekordów mieszczących się do 100 stron wykazu);
 • bieżąca strona (zakres rekordów mieszczących się na wskazanej stronie wykazu);
 • zakres stron od – do (zakres maksymalnie 100 stron, po wskazaniu od – do)

Po wskazaniu zakresu użyj przycisku „Pobierz”. Plik z danymi zostanie zapisany na twoim komputerze.

Jeśli chcesz pobrać zakres rekordów większy niż 100 stron, pobierz go w częściach jako osobne pliki, wskazując strony 1-100, 101-200, 201-300… itp.

System poinformuje cię o nieprawidłowym wskazaniu zakresu rekordów przy próbie pobrania do pliku ponad 100 stron wyników filtrowania.

Plik PDF i XLSX poza zakresem danych będzie zawierał nazwę podmiotu, datę i dane osoby, generującej wydruk.