W celu przekazania formularzy sprawozdań z wykorzystania subwencji za rok 2019 zaloguj się do systemu POL-on 1.

Możliwość złożenia formularza posiada użytkownik z rolą INST_PR_SPR.

W menu Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych dodano pozycję Dane uzupełniające na potrzeby naliczenia subwencji i dotacji.

Formularz składa się z 4 części:

  • Część 1 – Informacje ogólne (pobierane z systemu POL-on)
  • Część 2 – Współpraca międzynarodowa (dane częściowo pobierane z formularza z poprzedniego roku, wymagają weryfikacji/ aktualizacji użytkownika)
  • Cześć 3 – Pracownicy cudzoziemcy (liczba pracowników według kraju pochodzenia, wprowadzana przez użytkownika)
  • Część 4 – Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2019 –  w tej części można pobrać właściwy szablon formularza, wypełnić go i załączyć uzupełniony.

Po wypełnieniu ww. części oraz załączeniu wypełnionego sprawozdania Zakończ edycję i Wyślij formularz do Ministerstwa.

Załączony formularz sprawozdania powinien być zgodny z szablonem przewidzianym dla danej instytucji.

Szablony oraz objaśnienia do sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego za rok 2019:

Grupa instytucji Szablon do pobrania Objaśnienia do sprawozdania
uczelnie publiczne oraz uczelnie kościelne, które otrzymują dotacje na zasadach uczelni publicznych SPRAWOZDANIE 2019 PUBLICZNE OBJAŚNIENIA 2019 PUBLICZNE
uczelnie niepubliczne oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu, Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie SPRAWOZDANIE 2019 NIEPUBLICZNE OBJAŚNIENIA 2019 NIEPUBLICZNE
prowadzące studia doktoranckie instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze SPRAWOZDANIE 2019 INSTYTUTY OBJAŚNIENIA 2019 INSTYTUTY