Użytkownik POL-onu 2.0  może mieć dwa statusy : aktywny lub zawieszony.
Zawieszenie/odwieszenie może być zrealizowane na dwóch poziomach: na poziomie instytucji i globalnie (na poziomie całego systemu).
Zawieszenia/odwieszenia na poziomie instytucji może dokonać administrator tej instytucji, mający rolę: INST_ADM, INST_NAUK_ADM lub MIN_ADM.
Zawieszenie/odwieszenie na poziomie systemu może być wykonane wyłącznie przez administratora systemu z OPI PIB (rola SYS_ADM).

Administrator instytucji ma do wyboru dwa widoki listy użytkowników:

  • W widoku domyślnym (dzielonym) widoczny jest status wybranego użytkownika.

  • W widoku tabelarycznym widoczne są statusy wszystkich użytkowników.

Aby zmienić status zawieszenia danego użytkownika, administrator wchodzi w jego profil i klika w przycisk „Zawieś w instytucji” (w przypadku użytkownika zawieszonego – „Odwieś w instytucji”).

Następnie potwierdza komendę w wyskakującym oknie dialogowym.

System wyświetli komunikat o dokonanym zawieszeniu.

Zmieniony status widoczny jest na liście użytkowników instytucji.

Zawieszenie i odwieszenie w instytucji wywołuje skutki tylko w jej obrębie, nie wpływając na uprawnienia użytkownika w innych instytucjach. Status użytkownika obejmuje całą instytucję, łącznie z jej wszystkimi jednostkami wewnętrznymi.

Zawieszenie globalne skutkuje brakiem możliwości zalogowania się przez użytkownika w całym systemie – bez względu na jego statusy w poszczególnych instytucjach.

Odwieszenie globalne również nie skutkuje zmianą statusu użytkownika w poszczególnych instytucjach, w ramach których funkcjonuje. Jeśli w danej instytucji użytkownik jest zawieszony, to jego status w tej instytucji taki pozostanie, dopóki nie zmieni tego administrator tej instytucji.

Zwróć uwagę, że zawieszenie użytkownika (nawet globalne) następuje wyłącznie na poziomie systemu POL-on, a nie MCL. Konto MCL jest dalej aktywne, chociaż dostęp do systemu POL-on jest niemożliwy. Użytkownik może się logować centralnie do pozostałych systemów dziedzinowych OPI PIB, do których ma podpięte konto MCL. Więcej na temat MCL przeczytasz tutaj.

Tak wygląda profil użytkownika zawieszonego globalnie – widok z perspektywy administratora instytucji

Tak wygląda profil użytkownika aktywnego globalnie, ale zawieszonego w instytucji – widok z perspektywy administratora tej instytucji.