W ramach tego obszaru dostępne są raporty:

 • Przychody z tytułu komercjalizacji
 • Przychody z usług badawczych na zlecenie
 • Przychody z tytułu komercjalizacji – dane wymagają poprawy bądź weryfikacji
 • Przychody z usług badawczych na zlecenie – dane wymagają poprawy bądź weryfikacji

Lista rekordów do weryfikacji/poprawy jest możliwa do wyfiltrowania z poziomu wykazu w module Dane finansowe przy użyciu filtrów o atrybutach „Dane wymagają weryfikacji” i „Dane niekompletne”, natomiast pobranie listy rekordów do pliku jest możliwe tylko z poziomu  modułu Raporty.

Rekomendujemy weryfikację i poprawę rekordów, które pojawią się w raportach „Przychody z tytułu komercjalizacji – dane wymagają poprawy bądź weryfikacji” lub „Przychody z usług badawczych na zlecenie – dane wymagają poprawy bądź weryfikacji” zgodnie z dedykowanym wpisem pomocy.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

W celu pobrania raportów wymagane jest posiadanie roli edycyjnej do modułu Dane finansowe tj. INST_FIN lub podglądowej INST_FIN_PODGLAD (nadanej na całość uczelni).

Przychody z tytułu komercjalizacji

Zakres danych w raporcie obejmuje:

 • Rok przychodu
 • Tytuł uzyskania przychodu
 • Przychód (wyrażony w złotych)
 • Czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony w celu komercjalizacji?
 • Nazwa podmiotu utworzonego w tym celu
 • Dyscyplina naukowa
 • Udział procentowy dyscypliny

Przychody z usług badawczych na zlecenie

Zakres danych w raporcie obejmuje:

 • Rok przychodu
 • Tytuł uzyskania przychodu
 • Przychód (wyrażony w złotych)
 • Podmiot zlecający
 • Czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony w celu komercjalizacji?
 • Nazwa podmiotu utworzonego w tym celu
 • Dyscyplina naukowa
 • Udział procentowy dyscypliny

Przychody z tytułu komercjalizacji – dane wymagają poprawy bądź weryfikacji

Zakres danych w raporcie obejmuje:

 • Rok przychodu
 • Tytuł uzyskania przychodu
 • Przychód (wyrażony w złotych)
 • Czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony w celu komercjalizacji?
 • Nazwa podmiotu utworzonego w tym celu
 • Dyscyplina naukowa
 • Udział procentowy dyscypliny
 • Dane wymagają weryfikacji (Tak/Nie)
 • Dane wymagają poprawy (Tak/Nie)

Przychody z usług badawczych na zlecenie – dane wymagają poprawy bądź weryfikacji

 • Rok przychodu
 • Tytuł uzyskania przychodu
 • Przychód (wyrażony w złotych)
 • Podmiot zlecający
 • Czy przychód został uzyskany przez podmiot utworzony w celu komercjalizacji?
 • Nazwa podmiotu utworzonego w tym celu
 • Dyscyplina naukowa
 • Udział procentowy dyscypliny
 • Dane wymagają weryfikacji (Tak/Nie)
 • Dane wymagają poprawy (Tak/Nie)

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.