Podstawy prawne

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  Art. 350. 1-3.

Rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on z dnia 6 marca 2019 r. § 16. 1-3.

Sprawozdanie finansowe w całości wypełniane jest w systemie POL-on 2.0 w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych w odpowiednim obszarze.

Aby wypełnić formularz sprawozdania potrzebujesz roli edycyjnej INST_FIN  nadanej na całą instytucję. Rola podglądowa do sprawozdania to INST_FIN_PODGLAD. Pozwoli ci na zapoznanie się z wprowadzonymi danymi w twojej instytucji.

Aby wypełnić sprawozdanie finansowe, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych. Następnie wybierz odpowiedni rok sprawozdawczy i rodzaj sprawozdania.

Proces przekazywania danych do sprawozdania obejmuje poniższe etapy:

  1. Importowanie sprawozdania (plik XML, zgodny z XSD)
  2. Uzupełnienie formularza „Fundusze specjalne”
  3. Uzupełnienie danych osoby do kontaktu
  4. Zatwierdzenie sprawozdania
  5. Wysłanie sprawozdania do ministerstwa
  6. Weryfikacja sprawozdania przez ministerstwo

Sprawozdanie może być odesłane do korekty. W takim przypadku dodatkowo proces obejmie:

  1. Wysłanie sprawozdanie do ministerstwa po korekcie
  2. Zatwierdzenie sprawozdania przez ministerstwo

Obowiązujący schemat xsd dla sprawozdania finansowego sporządzanego przez uczelnie: JednostkaInnaWZlotych(1)_v1-2

Strona MF do sporządzania i wczytywania sprawozdań: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-start

Wczytywanie sprawozdania w celu edycji/ podglądu: https://e-sprawozdania.mf.gov.pl/ap/#/step2-edit-upload

Aby zaimportować sprawozdanie użyj przycisku „Importuj sprawozdanie”, załącz właściwy plik, a następnie potwierdź akcję importu.

Ograniczenie wielkości pliku to 50 MB.

Przejdź do sekcji „Fundusze specjalne” i wypełnij formularz.

Proces zatwierdzania i wysyłania sprawozdania przebiega analogicznie do ścieżki opisanej w ubiegłorocznym wpisie.

Kwota funduszy specjalnych w tabeli powinna się zgadzać z kwotą funduszy w pliku XML.

Jeśli twoja jednostka nie ma danych do sprawozdania zaznacz checkbox „Brak danych do sprawozdania”.

Jeżeli plik zawiera błędy, system wyświetli stosowny komunikat.

System poinformuje cię o błędnym formacie pliku, a także o nie wypełnieniu wszystkich pozycji sprawozdania.

W przypadku braku wartości do zaraportowania w danej pozycji wpisz 0 (zero).

Nazwa instytucji w pliku musi zgadzać się z kontekstem użytkownika (nazwą instytucji) wgrywającego plik.

Jeśli w importowanym pliku powtarzają się wiersze o takiej samej definicji  i danych, system wyświetli informację o zdublowanym wierszu.

W zakładce „Błędy walidacji” możesz pobrać i zapoznać się ze zbiorczym raportem błędów walidacji.

Popraw sprawozdanie i zaimportuj je jeszcze raz – za pomocą przycisku „Importuj sprawozdanie”. Nowe sprawozdanie zastąpi dotychczasowe.

System poinformuje cię, że wcześniejsze dane zostaną nadpisane aktualnie wgrywanymi. Jeśli chcesz, aby dane zostały poprawione, potwierdź import pliku. Zastosuj tę samą ścieżkę czynności, jeśli chcesz zamienić lub uzupełnić plik.