Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Edukacji (ISCED) to system służący do gromadzenia, zestawiania i analizowania statystyk dotyczących edukacji, porównywalnych na szczeblu międzynarodowym.

Implementacja klasyfikacji ISCED w systemie POL-on ma umożliwiać tworzenie wspomnianych statystyk, zwłaszcza na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Odpowiedni kod ISCED powinien być jednoznacznie określony dla kierunku przez pracownika uczelni prowadzącej dany kierunek, z poziomu:

  • rejestracji lub edycji danych uprawnienia dla prowadzenia kierunku studiów,
  • rejestracji lub edycji danych studiów interdyscyplinarnych,
  • rejestracji lub edycji danych rekrutacji bez podziału na kierunki,
  • rejestracji lub edycji danych indywidualnych studiów międzyobszarowych.

Dla studiów doktoranckich kod ISCED powinien być wprowadzony z poziomu rejestracji lub edycji danych tych studiów przez pracownika uczelni lub instytucji naukowej prowadzącej te studia.

System daje możliwość wyszukiwania odpowiedniego kodu ISCED według nazwy polskiej, nazwy angielskiej, grupy oraz podgrupy.

Uwaga! Zarówno do kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich, jak i do studiów doktoranckich można przypisać tylko jeden kod ISCED. Jeżeli studia są prowadzane w wielu dyscyplinach, należy wybrać kod przewidziany dla programów interdyscyplinarnych (są to kody z końcówką 88, patrz dokument opisany poniżej).

Określając kod ISCED dla danego kierunku należy kierować się szczegółowymi opisami każdego z kodów zawartymi w dokumencie ISCED-F szczegółowe opisy.

Ogólne informacji dotyczące klasyfikacji ISCED oraz zasad jej stosowania zawiera następujący dokument (w wersji polskiej i angielskiej): ISCED-F ogólne informacje – wersja angielska , ISCED-F ogólne informacje – wersja polska.