W przypadku studiów, dla których nie można określić właściwego aktu prawnego będącego podstawą ich prowadzenia zaznacz checkbox „Brak dokumentu”, znajdujący się w sekcji Podstawa prawna w danych kierunku.

Podstawa „Brak dokumentu” może być wskazana w przypadku, gdy jednocześnie zaszły poniższe warunki:

  • uczelnia została utworzona przed 1990-01-01
  • brakuje dla studiów wprowadzonego w systemie właściwego numeru aktu prawnego lub też data wydania aktu prawnego to 1900-01-01

Studia posiadające podstawę „Brak dokumentu” mogą być obsługiwane w systemie przez uczelnie na analogicznej zasadzie jak studia prowadzone na podstawie uchwały senatu. Dla takich studiów numer oraz data aktu prawnego pozostają puste. System nie pozwoli na ich wprowadzenie.

Po zaznaczeniu checkboxa „Brak dokumentu” pozycje te staną się nieaktywne.

UWAGA! W przypadku, gdy nie chcesz skorzystać z podstawy prawnej „Brak dokumentu”, a jedynie zmienić dane w rekordzie pamiętaj, że w zakresie studiów, gdzie podstawą prawną jest decyzja/pozwolenie ministra korekta po stronie uczelni jest ograniczona. Więcej o regułach zarządzania danymi studiów na kierunku przez pracownika uczelni przeczytasz tu.

W przypadku konieczności korekty danych, które nie podlegają twojej edycji skontaktuj się z ministerstwem.