Sekcja Warunki zatrudnienia dostępna jest z poziomu zakładki „Zatrudnienie”. Przed uzupełnieniem warunków zatrudnienia tj. szczegółowych cech zatrudnienia, m.in. podstawy nawiązania stosunku pracy (jaka umowa) i okresu jej obowiązywania musisz zarejestrować zatrudnienie systemowe tzn. informacje na temat miejsca i ram czasowych zatrudnienia pracownika. Zatrudnienie systemowe należy zarejestrować w sekcji Dane zatrudnienia. Więcej o tym przeczytasz w dedykowanym wpisie tu.

Sekcja „Warunki zatrudnienia”

W sekcji „Warunki zatrudnienia” podajesz szczegółowe cechy zatrudnienia. Ich zakres różni się w zależności od tego, czy mamy do czynienia z nauczycielem akademickim, czy tzw. inną osobą prowadzącą zajęcia. Ponieważ w tym drugim przypadku zbierany jest wąski zakres danych, nazywamy je wówczas uproszczonymi warunkami zatrudnienia.

Aby zarejestrować pracownikowi warunki zatrudnienia kliknij w przycisk „+ Zarejestruj warunek zatrudnienia”.

Otworzy się formatka, którą należy wypełnić. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Są to:

 • data, od której obowiązuje warunek zatrudnienia,
  • jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, to konieczne jest też podanie daty, do której obowiązuje warunek zatrudnienia
 • charakter pracy,
 • grupa stanowisk,
 • stanowisko,
 • podstawa nawiązania stosunku pracy,
 • rodzaj umowy,
 • wymiar czasu pracy.

Pola ze skierowaną w dół niebieską strzałką są polami wyboru. Po kliknięciu w takie pole rozwinie się lista, z której wybierz właściwą opcję. Takich pól nie da się wypełnić ręcznie.

Pola: „Charakter pracy”, „Grupa stanowisk” i „Stanowisko” muszą być uzupełniane dokładnie w tej kolejności. W zależności od tego, jak wypełnimy pole wcześniejsze, podczyta nam się odpowiednia lista opcji do wyboru w następnym polu.

Pola „Inna osoba prowadząca zajęcia” i „Podstawowe miejsce pracy” mają charakter checkboxów – zaznacz je, jeśli pracownik spełnia zawarty w nich warunek.

W polu „Jednostka” możemy wpisać, do jakiego wydziału lub innej jednostki organizacyjnej uczelni chcemy przypisać danego pracownika. Wpisz ręcznie początek nazwy danej jednostki, następnie wybierz z listy właściwą podpowiedź, która się wyświetli.

Pole „Notatka” jest nieobowiązkowe i pozostaje do dyspozycji uczelni.

W POL-onie 2.0 przypisanie pracownika do jednostki pozwala na edycję i podgląd danych dla zarejestrowanych na tym wydziale pracowników użytkownikom z uprawnieniem tylko do tego wydziału. Proces nadania uprawnień przez administratora systemu na uczelni (INST_ADM) w jednostce podrzędnej został opisany w odrębnym wpisie.

Rejestracja nowych pracowników jest możliwa tylko z poziomu użytkownika zalogowanego na główce uczelni.

Po uzupełnieniu formularza użyj przycisku zapisu znajdującego się na dole strony.

Jeśli zaznaczysz checkbox „Inna osoba prowadząca zajęcia”, formatka rejestracji tego warunku zatrudnienia skróci się do pól wymaganych w odniesieniu do tych osób.

Rejestracja uproszczonego warunku zatrudnienia została przedstawiona poniżej:

„Źródła finansowania umowy” (dla Centrum Łukasiewicz i instytutów sieci badawczej Łukasiewicz)

Informacje o źródle finansowania umowy nie są gromadzone dla jednostek innych niż Centrum Łukasiewicz i instytutów sieci Łukasiewicz (Rozporządzenie ws. POL-on nowelizacja z dnia 22 grudnia 2020 r., Dz.U. z 2021 r. poz. 71)

Pole „Źródła finansowania umowy” zawiera dwa checkboxy. Pole to jest widoczne wyłącznie dla instytutów Sieci Łukasiewicz, a lista źródeł finansowania zawiera dwie pozycje:

 • Stanowisko pracy w instytucie Sieci Łukasiewicz albo Centrum Łukasiewicz jest finansowane z subwencji, o której mowa w art. 365 pkt 2a ustawy;
 • Stanowisko pracy w instytucie Sieci Łukasiewicz albo Centrum Łukasiewicz jest finansowane z subwencji, o której mowa w art. 365 pkt 13a ustawy. 

W POL-onie zbieramy informację tylko o bieżącym źródle finansowania umowy. Jeśli to źródło ulegnie zmianie, należy wprowadzić do POL-onu aktualną informację na ten temat. Zauważ, że nie zbieramy historii wcześniejszych źródeł finansowania umowy.

Jeśli chcesz skorygować źródło finansowania umowy (a nie zmieniły się żadne inne warunki zatrudnienia poza tym źródłem), nie rejestruj nowego warunku zatrudnienia. Skorzystaj z ikony ołówka („Koryguj warunki zatrudnienia”). W formatce edycji, która się otworzy, zaznacz ten checkbox z aktualnym źródłem finansowania. Potwierdź zmiany przyciskiem „Zapisz”.

Rejestracja warunku zatrudnienia dla Sieci Badawczej Łukasiewicz została przedstawiona poniżej:

 

Dostępne akcje 

Przycisk „Koryguj warunek zatrudnienia” (ikona ołówka) – służy do poprawienia błędnie wpisanych do systemu informacji. Ponadto za pomocą tej akcji możesz:

 •   zmienić datę obowiązywania umowy o prace na czas określony;
 •   wprowadzić aktualną informację o źródłach finansowania stanowiska pracy.

Przycisk „Usuń warunek zatrudnienia” (ikona kosz na śmieci) – służy do usunięcia błędnie dodanego warunku zatrudnienia. Warunek zatrudnienia zostanie usunięty całkowicie, nie znajdziesz go nawet w zakładce „Nieaktualne”.

Przycisk „Zakończ warunek zatrudnienia” (ikona znaku X) – służy do ustawienia daty końca obowiązywania warunków zatrudnienia. Przycisk ten jest dostępny tylko dla warunków zatrudnienia, które nie mają zdefiniowanego czasu obowiązywania. Jeśli chcesz zakończyć wcześniej warunki zatrudnienia w przypadku umowy na czas określony, skorzystaj z opcji „Koryguj” i zmień datę końcową warunków.

Przycisk „Kopiuj warunek zatrudnienia” (ikona dwóch kartek) – służy do wypełnienia formularza kolejnego warunku zatrudnienia.  Jeśli masz zarejestrować nowy warunek zatrudnienia możesz użyć tego przycisku przy istniejącym warunku żeby wprowadzić jego dane do nowego formularza.

Zakończenie aktywnego warunku zatrudnienia zostało przedstawione poniżej:

Po dodaniu daty z kalendarza zatwierdź zakończenie warunku zatrudnienia za pomocą właściwego przycisku.

W celu rejestracji zgody na dodatkowe zatrudnienie przejdź do właściwej sekcji. Proces rejestracji zgodny na dodatkowe zatrudnienie został opisany tu.