Sprawozdanie z wykorzystania subwencji jest dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych w POL-onie 2.0.

Aby pobrać, wypełnić i wysłać formularz sprawozdania z wykorzystania subwencji musisz posiadać rolę INST_FIN. Jeśli jeszcze nie posiadasz takiej roli, zgłoś potrzebę jej otrzymania u administratora systemu POL-on w swojej instytucji (osoba z rolą INST_ADM lub INST_NAUK_ADM).

Natomiast rola INST_FIN_PODGLAD umożliwia pobranie szablonu sprawozdania oraz podgląd wgranych danych sprawozdania (pobranie pliku z danymi).


Zobacz też:

Podmioty składające sprawozdanie. Objaśnienia Pobieranie i wysyłanie sprawozdania

 

Błędy w pliku sprawozdania