UWAGA! Pliki importowe nadal są wczytywane w POL-on 1 w module Administracja (w wersji produkcyjnej i demonstracyjnej).

Skreślenie studenta

Aby uzupełnić dane studenta o informację o skreśleniu, odszukaj go w wykazie korzystając z filtrów zestawienia. Przejdź do danych studenta, a następnie wybierz zakładkę „Podsumowanie przebiegu studiów”.

Kliknij w nazwę studiów na kierunku, która jest linkiem aktywnym do informacji o studiach.  W danych o kierunku studiów wybierz podsekcję „Przebieg studiów” i przejdź do części „Skreślenie”. 

Kliknij w przycisk Edytuj i wprowadź datę skreślenia korzystając z kalendarza. Zapisz wprowadzoną informację przyciskiem zapisu.

Po dodaniu informacji o skreśleniu możesz dokonać korekty daty (na wcześniejszą lub późniejszą).

Uwaga! Po rejestracji daty skreślenia nie ma możliwości usunięcia studiów studenta. System nie pozwoli również na usunięcie studenta z wykazu.

W procedurze skreślenia

Znacznik „W procedurze skreślenia” został wprowadzony do systemu POL-on ze względu na potrzeby tych uczelni, które ze względu na wewnętrzne procedury nie przypisują studentów pozostających w procedurze skreślenia do kolejnych semestrów. Powodowało to, że ci studenci, pomimo, że na 31 grudnia nie byli jeszcze prawomocnie skreśleni, nie byli ujmowani w sprawozdaniach GUS (ponieważ warunkiem zliczenia studenta w tym sprawozdaniu było jego przypisanie do semestru zimowego danego roku sprawozdawczego).

Znacznik „W procedurze skreślanie” miał umożliwić zatem zliczanie w sprawozdaniach GUS studentów, którzy:

  • na 31 grudnia pozostają w procedurze skreślenia, nie są natomiast prawomocnie skreśleni ze studiów,
  • nie są przypisani do semestru zimowego.

Korzystanie ze znacznika jest dobrowolne (jest to wyłącznie techniczny znacznik w systemie, jego uzupełnianie nie jest prawnie wymagane), przy czym nie jest zalecane, jeśli student jest przypisany do bieżącego semestru zimowego.

W systemie funkcjonuje przy tym założenie, że jeśli znacznik jest uzupełniony, nie można wprowadzić daty skreślania/zakończenia studiów wcześniejszej niż 31.12 bieżącego roku sprawozdawczego dla GUS (lub równej tej dacie). Uzupełnianie znacznika ma więc sens tylko w sytuacji, kiedy decyzja o skreśleniu nie uprawomocniła się do tej daty, a student nie jest przypisany do bieżącego semestru zimowego. System będzie wymagał usunięcia tego znacznika przy próbie wprowadzania data skreślenia/zakończenia wcześniejszej niż 31.12 lub równej tej dacie.

Uwaga! Studenci z datą skreślenia wcześniejszą lub równą 31.12 nie są ujmowani w sprawozdaniach GUS. Wpisanie więc daty skreślenia przed jej uprawomocnieniem może spowodować konieczność korekty sprawozdania, o ile pierwotna data będzie wcześniejsza niż 31.12 lub równa tej dacie, natomiast prawomocna data będzie późniejsza.

Aby wprowadzić informację o pozostawaniu przez studenta w procedurze skreślenia na danym kierunku na dzień 31.12, odszukaj go w wykazie korzystając z filtrów zestawienia. Przejdź do danych studenta, a następnie wybierz zakładkę „Podsumowanie przebiegu studiów”.

Kliknij w nazwę studiów na kierunku, która jest linkiem aktywnym do informacji o studiach. W danych o kierunku studiów wybierz podsekcję „Przebieg studiów” i przejdź do części Skreślenie. Kliknij w przycisk Edytuj i oznacz checbox „W procedurze skreślenia”.

Zapisz wprowadzoną informację przyciskiem zapisu.