Zgłoszeń uprawnionych pracowników uczelni do Narodowego Programu Szczepień dokonują rektorzy uczelni.

Do udziału w szczepieniach są uprawnione osoby spełniające następujące kryteria:

  1. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w twojej instytucji w podstawowym miejscu pracy oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy, bez podstawowego miejsca pracy i inne osoby prowadzące zajęcia (ale w przypadku, gdy osoby te nie są zatrudnione jako nauczyciele akademiccy z podstawowym miejscem pracy w innym podmiocie),
  2. urodzone w dniu 1.1.1952 lub później,
  3. aktualnie zatrudnione na uczelni,
  4. niezgłoszone jeszcze do szczepień przez inną uczelnię.

Do zgłoszenia pracowników uczelni na szczepienie niezbędny jest System POL-on.

Zgłoszenia może dokonywać osoba z rolą INST_PR w POL-onie w module Pracownicy.

Zachęcamy do śledzenia  aktualnych informacji dotyczących procesu szczepień publikowanych przez ministerstwo tutaj.

 Proces zgłaszania pracowników na szczepienia krok po kroku

  1. Uczelnia zbiera od uprawnionych pracowników deklaracje udziału w szczepieniach – jest to krok, który uczelnia organizuje i przeprowadza we własnym zakresie.
  2. Uczelnia w Systemie POL-on, w osobnym rejestrze przygotowuje listę pracowników zainteresowanych udziałem w szczepieniach wraz z wymaganymi danymi. Krok ten obejmuje:
  3. System POL-on przekazuje listę zgłoszonych pracowników do NFZ.
  4. NFZ przekazuje odpowiednio posegregowane listy zgłoszeń do właściwych punktów szczepień.
  5. Punkty szczepień kontaktują się z zainteresowanymi pracownikami uczelni lub z koordynatorami szczepień na uczelni w celu ustalenia terminu szczepień.

Instrukcje opisane w Pomocy Systemu POL-on dotyczą punktu 2 i 3 – rejestrowania zgłoszeń w Systemie POL-on i ich wysyłki do NFZ.

Szczegółowe czynności, które należy wykonać w Systemie POL-on zostały opisane w kolejnych artykułach Pomocy.

W pierwszej kolejności, po zebraniu od pracowników deklaracji chęci udziału w szczepieniu, musisz w POL-onie wskazać pracowników deklarujących udział w szczepieniach.

Jeśli masz pytania lub problemy techniczne dotyczące rejestracji zgłoszeń w systemie POL-on, skontaktuj się z Helpdeskiem OPI PIB. Jak to zrobić, przeczytasz tutaj.

Uwaga! OPI PIB jest dostawcą narzędzia wykorzystywanego do zgłaszania pracowników na szczepienia. Nie dysponuje wiedzą na temat samej szczepionki ani organizacji szczepień w punktach szczepień.