W przypadku, gdy nie są znane pełne dane za wybrany rok lub praca w zakresie raportowania danych finansowych została podzielona pomiędzy kilku użytkowników z jednostki istnieje możliwość zapisania danych niepełnych.

Aktualnie w części Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy wprowadziliśmy walidację miękką. Oznacza to, że można zapisać częściowe dane dla danego roku.

Wpis nie zawierający pełnych, wymaganych prawem danych, oznaczany jest jako błędny. Lista błędów wyświetlana jest w widoczna po wejściu w edycję wpisu.

Dodatkowo przy polu, którego dotyczy błąd znajduje się znak trójkąta. Kiedy przesuniesz na niego myszkę wyświetli się komunikat informujący czego dotyczy dany błąd.

Uwaga: Dane oznaczone jako błędne nie są widoczne na zestawieniach Ministerstwa ani uwzględniane w innych systemach zewnętrznych.

Więcej o zmianach w module Dane finansowe, będących konsekwencją nowelizacji Rozporządzenia ws. POL-on przeczytasz tutaj.