System POL-on będzie udostępniał dane zatwierdzonych opisów wpływu aplikacji SEDN. W razie korekty danych opisów wpływu lub zmiany ich kolejności będzie przekazywana do SEDN informacja o konieczności ich aktualizacji. Możliwość aktualizacji danych w  systemie POL-on (a w konsekwencji w aplikacji SEDN) zostanie zablokowana po określonym terminie, przewidzianym jako koniec okresu wprowadzania danych na potrzeby ewaluacji.