W przypadku wprowadzenia błędnego wpisu o postępowaniu awansowym istnieje już możliwość usunięcia takiego wpisu z zestawienia. W przypadku pomyłki, gdy np. wprowadziliśmy to samo postępowanie dwa razy lub pomyliliśmy się określając rodzaj postępowania.

Postępowanie usunięte całkowicie „znika” z systemu i nie będzie widoczne w zestawieniu postępowań instytucji.

Usuniecie jest możliwe tylko w przypadku postępowań, które mają status „w toku” lub „wykreślone”.

Jeżeli w szczegółach postępowania nie ma przycisku „Usuń błędny wpis”, oznacza to, że postępowanie ma inny status i jego usunięcie nie jest możliwe.

Aby usunąć postępowanie, wyszukaj je w wykazie postępowań i wejdź w jego szczegóły. Kliknij w przycisk  „Usuń błędny wpis”. Otworzy się okno dialogowe, w którym system wyświetla informację o konsekwencjach usunięcia postępowania. Jeśli jesteś pewny swojej decyzji, potwierdź przyciskiem „OK”.

 Zauważ, że nie podajesz tu daty ani powodu usuniecia postępowania. Jest to operacja o charakterze technicznym.

Usunięcie postępowania wykreślonego 

Postępowanie o statusie „wykreślone” możesz usunąć lub przywrócić do statusu sprzed wykreślenia (postępowanie w toku). Postępowanie o statusie wykreślone (z symbolem zamkniętej kłódki) oznacza, że jest dostępne tylko w trybie do odczytu. Dopóki postępowanie posiada status „wykreślone” nie ma możliwości jego edycji.

Aby usunąć rekord wejdź w szczegóły danego postępowania i kliknij w przycisk „Usuń błędny wpis”. Otworzy się okno dialogowe z informacją, że postępowanie zostanie usunięte. Potwierdź swoją decyzję przyciskiem „Ok”. Postępowanie zostanie usunięte.

Aby przywrócić postępowanie wejdź w szczegóły danego postępowania i kliknij w przycisk „Przywróć postępowanie”. Otworzy się okno dialogowe z pytaniem czy na pewno chcesz przywrócić dokument. Potwierdź swoją decyzję przyciskiem „Tak”. Postępowanie zostanie przywrócone do statusu postępowanie w toku.

Po przywróceniu postępowania do statusu sprzed wykreślenia, dostępny jest już tylko przycisk „Usuń błędny wpis.

Wykreślać i usuwać postępowania mogą użytkownicy z nadaną rolą:

  • INST_DR_DRHAB,
  • FED_DR_DRHAB,
  • RDN_PRZEWODNICZACY