Nie ma możliwości usunięcia postępowania awansowego z systemu POL-on. W przypadku wprowadzenia błędnego wpisu o postępowaniu awansowym istnieje natomiast możliwość wykreślenia takiego wpisu z zestawienia. Może to być niezbędne np. w przypadku, jeśli dwa razy wprowadziliśmy to samo postępowanie lub pomyliliśmy się określając rodzaj postępowania (ponieważ nie można go zmienić po zarejestrowaniu postępowania).

Takie postępowanie nie „znika” całkowicie z systemu. Nadal jest widoczne na zestawieniu postępowań instytucji, ale zmienia status na „wykreślone”.

Wykreślenie jest możliwe tylko w stosunku do postępowania, które ma status „w toku”.

Jeżeli w szczegółach postępowania nie widzisz przycisku „Wykreśl błędny wpis”, oznacza to, że postępowanie posiada inny status i jego wykreślenie nie jest dopuszczalne.

Wykreślone postępowanie:

  • jest widoczne tylko dla twojego podmiotu (= podmiotu prowadzącego postępowanie)
  • nie podlega walidacji pod względem poprawności i kompletności danych,
  • nie jest ujmowane w statystykach,
  • nie jest widoczne dla instytucji współprowadzących,
  • nie jest publicznie dostępne (tzn. nie jest widoczne dla innych instytucji w POL-onie ani nie jest widoczne w RAD-onie),
  • nie jest widoczne dla Ministerstwa ani RDN.

Aby wykreślić postępowanie, odnajdź je na wykazie postępowań i wejdź w jego szczegóły. Kliknij w przycisk  „Wykreśl błędny wpis”. Otworzy się okno dialogowe, w którym system wyświetla informację o konsekwencjach wykreślenia postępowania. Jeśli jesteś pewny swojej decyzji, potwierdź przyciskiem „OK”.

Zauważ, że nie podajesz daty ani powodu wykreślenia postępowania. Jest to operacja o charakterze technicznym.

Na wykazie postępowań instytucji, przy wykreślonym postępowaniu jest widoczny symbol zamkniętej kłódki. Oznacza on, że wykreślone postępowanie jest dostępne tylko w trybie odczytu. Dopóki postępowanie posiada status „wykreślone” nie ma możliwości jego edycji.

Przywrócenie wykreślonego postępowania

Jeżeli wykreśliłeś postępowanie omyłkowo (lub chcesz edytować jego dane), możesz cofnąć tę operację. W tym celu wejdź w szczegóły danego postępowania i kliknij w przycisk „Przywróć postępowanie”. Otworzy się okno dialogowe. Potwierdź swoją decyzję przyciskiem „Tak”. Postępowanie zostanie przywrócone do statusu sprzed wykreślenia. Znów istnieje możliwość jego edycji.