Aby zapoznać się z danymi studiów na kierunku należy wybrać moduł „Kierunki studiów” w POL-on 2.0, a następnie przejść do odpowiedniego zestawienia studiów i uruchomień.  Korzystając z filtra zestawienia należy odszukać odpowiedni kierunek. Po kliknięciu w nazwę kierunku, która jest linkiem aktywnym,  zostaniesz przekierowany do zakładki „Aktualne dane studiów na kierunku”.

Zakładka „Aktualne dane studiów na Kierunku” zawiera sekcje:

  • Dane podstawowe
  • Dyscypliny
  • Instytucja prowadząca i instytucje współprowadzące
  • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku
  • Podstawa prawna

Zarządzanie danymi o studiach na kierunku

Aby usunąć studia na kierunku z wykazu kliknij w przycisk „Usuń studia na kierunku”, znajdujący się na górze strony.

Aby przejść do edycji danych o studiach na kierunku kliknij przycisk „Edytuj”, znajdujący się na górze strony pod nazwa sekcji.

Zakres danych dostępnych do edycji przez uczelnię jest różny we zależności od daty rozpoczęcia prowadzenia studiów oraz ich podstawy prawnej. Więcej przeczytasz tu.

W ramach edycji danych możesz dodać instytucję współprowadzącą albo przypisać jednostkę organizacyjną zarządzająca danymi na uczelni do kierunku.

Aby dodać instytucję lub jednostkę, wprowadź zmiany korzystając z rozwijanego menu lub wpisz nowe dane w odpowiednie pola. Zatwierdź dane zielonym znacznikiem.

Więcej informacji o przypisywaniu jednostki organizacyjnej do kierunku znajdziesz tu.

Aby zapisać całość zmian kliknij w przycisk „Zapisz” znajdujący się tuż pod nazwą sekcji .

Podczas zapisu danych system waliduje ich poprawność. W sytuacji wykrycia błędów na formularzu wyświetlą się odpowiednie komunikaty.