Moduł Dokumenty pozwala na łatwe zaimportowanie pliku, w celu przesłania go do ministerstwa i tym samym wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego.

Moduł Dokumenty stanowi część Bazy dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.  Dostęp do modułu po stronie jednostki sprawozdawczej wymaga roli określonej dla dokumentu, który został udostępniony w module.

Moduł Dokumenty będzie stopniowo rozszerzany. Aktualnie za jego pomocą można przesłać:

Wygląd modułu

Nawigacja po module jest analogiczna do innych wykazów w POL-on 2.0.

Aby przejść do Zestawienia dokumentów przekazanych do ministerstwa zaloguj się do systemu, moduł Dokumenty oraz kafel Dokumenty przekazane do ministerstwa.

Ponieważ moduł Dokumenty stanowi element sprawozdawczości, dlatego dla twojej wygody skrót do zestawienia dokumentów przekazanych do ministerstwa z twojej jednostki został też umieszczony w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych.

Wykaz dodanych dokumentów twojej instytucji jest dostępny w widoku tabelarycznym.

W widoku tym zobaczysz: filtry zestawienia (w lewej kolumnie) oraz listę dodanych plików (jako odrębne wiersze tabeli).

Dodane dokumenty możesz filtrować po roku lub rodzaju dokumentu.

Kolumny tabeli z dodanymi plikami zawierają podstawowe informacje o dokumencie, to jest:

  • Rok
  • Rodzaj dokumentu
  • Komentarz
  • Dodany plik
  • Data i czas wysłania
  • Nazwę użytkownika dodającego plik

Dodany rekord nie podlega edycji. Jedyna akcja, jaka jest możliwa w kontekście dodanego dokumentu to pobranie pliku (za pomocą linków aktywnych umieszczonych w kolumnie „Pliki”).

Dodawanie dokumentu do zestawienia

W zestawieniu dokumentów przekazanych do ministerstwa użyj przycisku „+ Dodaj”, znajdującego się pod nazwą wykazu, a następnie uzupełnij formularz.

Wprowadź z klawiatury rok, wybierz z rozwijanego menu rodzaj dokumentu, a następnie dodaj plik z komputera za pomocą przycisku „Załącz”.

UWAGA: Nie można dodać drugi raz tego samego rodzaju dokumentu na ten sam rok sprawozdawczy.

W przypadku konieczności dodana kilku plików spakuj je do formatu ZIP. Dopuszczalne formaty plików to: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX lub ZIP. Maksymalna wielkość pliku to 50 MB.

Jeśli chcesz możesz dodać komentarz do dodanego pliku. Wprowadź komentarz pamiętając, by nie przekroczyć 500 znaków (ze spacjami). Na koniec kliknij w przycisk „Zapisz”.