8 czerwca 2020 r. POL-on 2.0 został podłączony do Helpdesku obsługującego zgłoszenia od użytkowników z wielu systemów OPI PIB.

Problemy i błędy występujące w POL-onu 2.0 należy zgłaszać poprzez nowy Helpdesk. Problemy i błędy dotyczące starego POL-onu pozostają obsługiwane tak, jak dotychczas.

Aby twój problem został rozwiązany szybko i dokładnie, prosimy, abyś przy jego zgłoszeniu postępował zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Zanim napiszesz zgłoszenie

 • Sprawdź, czy twój problem został już opisany na stronach Pomocy POL-on lub FAQ.

 • Jeśli nie, napisz zgłoszenie w Systemie Zgłoszeń POL-on (przycisk „Zgłoś uwagę”). Nie korzystaj z innych kanałów, dedykowanych innym systemom.
 • Pisz, będąc zalogowanym do POL-onu.
 • Nie pisz z cudzego konta POL-on.

 • Poświęć chwilę na wybór właściwego obszaru i tego, czy zgłoszenie ma charakter techniczny, czy merytoryczny.

Jak napisać zgłoszenie?

Przede wszystkim – konkretnie i dokładnie. Na ogólnie zadane pytanie otrzymasz ogólną odpowiedź, co nie zawsze cię usatysfakcjonuje.

Czyli jak?
 • Podaj dane, kogo i czego dotyczy zgłoszenie (imię i nazwisko pracownika/studenta, nazwa/kod kierunku/jednostki, tytuł projektu itp.).
 • Jakie po kolei kroki wykonałeś?
 • Jakiego miejsca dotyczy zgłoszenie (moduł, zakładka, sekcja, pole)?
 • Na czym polega błąd? Co działa, a co nie działa? Jaki dokładnie widzisz komunikat?
 • Jaki efekt chcesz osiągnąć? Co chcesz, żebyśmy dla Ciebie zrobili?

Za dużo danych? Podziel je na krótkie zdania. Tobie łatwiej będzie wszystko opisać, a nam przeczytać.

Co jeszcze się przyda?

 • Zrzut ekranu.
 • Jeśli twoje pytanie dotyczy masowego importu danych (np. xml) – dołącz importowany plik i podaj przykłady osób, przy których wystąpił błąd.

Co dalej?

 • Dostaniesz e-mail z powiadomieniem o przyjęciu zgłoszenia.
 • Ewentualną dalszą korespondencję, dotyczącą danej sprawy, prowadź w ramach tego samego zgłoszenia.
 • Nie wysyłaj kilka razy tego samego zgłoszenia. To niczego nie przyspieszy, a może tylko opóźnić odpowiedź.

Częste błędy w zgłoszeniach!

 • Nie jesteśmy w stanie pomóc, jeśli problem dotyczy systemu uczelnianego (np. USOS-a).
 • Nie mamy uprawnień, aby wprowadzać  lub usuwać dane w podmiocie, np. pracownika, studenta, kierunku.
 • Jeśli zamawiasz wygenerowanie raportu – zarejestruj zgłoszenie techniczne w obszarze „Raporty analityczne”. Dokładnie wskaż dane i zakres dat, jaki chcesz uzyskać.


Przejdź do Systemu Zgłoszeń