Ogólne zasady wersjonowania API REST w POL-on

 1. Wersjonowanie odbywa się poprzez przekazanie numeru wersji w URL usługi.
 2. Kolejny numer wersji otrzymują tylko usługi, które zmieniają kontrakt lub modyfikują funkcjonalność.
  • Wersje usługi, które nie są objęte daną modyfikacją nie zostaną podniesione.
  • Każda usługa w danej domenie może mieć więc odrębny numer wersji.
 3. Wersjonowanie oznaczane będzie poprzez dwie sekcje numerów oddzielonych znakiem kropki.
  • Wersje łamiące kontrakt podnoszone będą za pomocą pierwszej sekcji numeru wersji.
  • Wersje modyfikujące tylko funkcjonalność, ale wstecz kompatybilne, podnoszone będą za pomocą drugiej sekcji numeru wersji.
 4. Usługi z zakresu nowych domen systemu POL-on 2.0 będą od razu przybierać numer wersji 1.0.
  • Usługi z modułów systemu POL-on 2.0, które nie wymagają aktualnie modyfikacji pozostaną bez numeracji wersji w URL dopóki nie będą modyfikowane.
  • Usługi REST API POL-on 1 nie będą już wersjonowane.

 

Pierwsze użycie wersjonowania usług w POL-on 2

Wymagania powodujące modyfikacje w funkcjonalności rejestracji udziałów czasu pracy w oświadczonych dyscyplinach wymogły konieczność wprowadzenia wersjonowania usług. Pierwszymi usługami, które wchodzą w tryb wersjonowania są następujące usługi z domeny Pracowników.

Środowisko produkcyjne

 Demo: 

 Jeżeli instytucja nie chce raportować udziałów o wartości 0%, może używać starych wersji usług: 

 Jeżeli instytucja chce powoli przechodzić na obsługę wersjonowania może użyć: