W ramach tego obszaru zostały udostępnione raporty:

 • Inwestycje w systemie OSF,
 • Inwestycje – dane podstawowe.

W raporcie Inwestycje w systemie OSF znajdą się wnioski, z którymi użytkownik może powiązać dane w module Inwestycje.

Dane w systemie POL-on mogą być powiązane tylko z wnioskiem w systemie OSF o statusie „umowa podpisana”. Więcej o procesie powiązania inwestycji z wnioskiem w systemie OSF przeczytasz tu.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX.

Rola umożliwiająca dostęp do raportu (nadana na całość uczelni): INST_INWESTYCJE_ADM  lub INST_INWESTYCJE_ADM_PODGLAD (z rolą podglądową dostępny jest tylko raport Inwestycje – dane podstawowe).

Zakres danych w raporcie Inwestycje w systemie OSF obejmuje:

 • ID wniosku
 • Charakter
 • Rodzaj
 • Typ
 • Tytuł (nazwa inwestycji)
 • Źródło finansowania
 • Wysokość nakładów
 • Nazwa instytucji
 • UUID instytucji

Zakres danych w raporcie Inwestycje – dane podstawowe obejmuje: 

 • ID inwestycji
 • Nazwa inwestycji
 • Charakter
 • Rodzaj
 • Typ
 • Status
 • Okres realizacji
 • Okres trwałości
 • Wysokość nakładów
 • Opis

Generowanie i pobieranie raportu

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.