Scenariusz 1.

Student jest rejestrowany na 1 semestr bez przypisania do kierunku. W tym przykładzie – po semestrze jest  przypisywany do kolejnego semestru także bez kierunku. W kolejnym roku akademickim zostaje przypisany do kierunku studiów na 3 semestr uruchomienia I na kierunku A.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy pswn – przypisanie studenta do określonego kierunku studiów może nastąpić nie później niż od drugiego roku studiów. Uczelnia może więc określić, że przypisuje studentów do określonych kierunków już od 2 semestru.

Zapoznaj się z wpisem pomocy: