Aby podejrzeć historię zmian nazwy kierunku po zalogowaniu do systemu wybierz moduł Kierunki studiów z menu, a następnie przejdź do zestawienia studiów i uruchomień.

Korzystając z filtra zestawienia odszukaj odpowiedni kierunek. Kliknij w nazwę kierunku, która jest aktywnym linkiem, żeby przejść do szczegółów.

Przejdź do sekcji „Historia zmian nazw”.

Opcja edycji nazwy kierunku możliwa jest tylko z poziomu uprawnień użytkownika MNiSW. Użytkownicy nie posiadający roli MIN_KIERUNKI_ADM nie mają dostępu do edycji.

Więcej o rolach i uprawnieniach przeczytasz tu.

Dodawanie nowej nazwy kierunku

Studenci przypisywani są w systemie do uruchomienia o właściwych dla nich parametrach (np. profil, poziom), dlatego w przypadku, jeśli studenci mają być przyjmowani na studia o nowej nazwie wymaga to określenia nowego uruchomienia ze wskazaniem na nową nazwę.

W zakładce „Historia zmian nazw” użytkownik z rolą ministerialną może dodać nową zmianę nazwy kierunku.

W takim przypadku powinien wybrać opcję „Dodaj nową zmianę nazwy”, wprowadzić wymagane dane, a następnie zapisać zmianę zielonym znacznikiem.

W efekcie nazwa kierunku zostanie zmieniona, a w parametrach poprzedniej nazwy zostanie automatycznie wprowadzona „Data obowiązywania do”.

Edycja dotychczasowej nazwy kierunku

W przypadku potrzeby korekty nazwy kierunku użytkownik z rolą ministerialną może:

  • edytować i poprawić dotychczasową nazwę (np. w przypadku literówki) lub
  • usunąć dotychczasową nazwę (w przypadku błędu).