Jeśli chcesz zostać ekspertem, wypełnij online zgłoszenie na stronie Systemu Ewaluacji Szkół Doktorskich (SEDok).

Strona znajduje się pod adresem sedok.opi.org.pl

Uwaga: Zgłoszenie swojej kandydatury na eksperta nie gwarantuje powołania do zespołu oceniającego. Ekspertów, spośród zgłoszonych kandydatur, powołuje w skład zespołów Przewodniczący KEN.

Krok 1 – Wejdź na stronę Systemu Ewaluacji Szkół Doktorskich (SEDok)

Nie musisz się logować. Przejdź do sekcji Zostań ekspertem. Pod przyciskiem Dowiedz się więcej i zgłoś się znajdziesz szczegółowe wymagania dla kandydatów na eksperta.

Krok 2 – Wypełnij formularz

Jeśli spełniasz kryteria, zgłoś swoją kandydaturę. Formularz zgłoszenia znajduje się pod przyciskiem Przejdź do formularza zgłoszeniowego na dole strony.

Wypełnij formularz samodzielnie.

Formularz wypełnij od razu w całości. Dane uzupełnione, ale nie wysłane zostaną utracone.

Sekcja Informacje o kandydacie:

Jeśli posiadasz profil na portalu Ludzie Nauki, możesz część danych pobrać do formularza automatycznie.

W tym celu wprowadź link do swojego profilu a następnie kliknij przycisk Pobierz moje dane z profilu Ludzie Nauki.

Jeśli nie posiadasz profilu Ludzie Nauki, wypełnij dane ręcznie.

Wprowadź:

 • Imię i nazwisko
 • Numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku numeru PESEL
 • Email, numer telefonu oraz numer ORCID.

Opcjonalnie możesz wprowadzić linki do baz i portali, np. Ludzie Nauki, Web of Science, Google Scholar, Scopus.

Wprowadź:

 • aktualne miejsca zatrudnienia
 • kraj zatrudnienia

 • reprezentowane dziedziny i dyscypliny

 • posiadany tytuł lub stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki

Koniecznie zaprezentuj swoje osiągnięcia, w tym najważniejsze publikacje naukowe lub osiągnięcia artystyczne.

Wypełnij również pola opisowe dotyczące posiadanego doświadczenia w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej oraz w ewaluacji jakości kształcenia doktorantów w innych krajach – jeśli takie doświadczenie posiadasz.

Zaznacz oświadczenia:

 • o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • pełni praw publicznych
 • braku kar dyscyplinarnych
 • braku prawomocnych wyroków za umyślne przestępstwa skarbowe
 • braku współpracy z organami bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

Wymagane jest również oświadczenie o biegłej znajomości języka angielskiego oraz poniżej wymienione oświadczenia i zgody.

Krok 3 – Wyślij formularz

Formularz wyślij za pomocą przycisku Wyślij formularz zgłoszeniowy na dole ekranu.

Twój formularz został wysłany:

Krok 4 – Odbierz e-mail i kliknij w link

Aby dokończyć proces rejestracji, odbierz e-mail i kliknij w znajdujący się w nim link w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Dopiero wtedy Twoje zgłoszenie do roli kandydata na eksperta będzie skutecznie złożone.

W kolejnym mailu otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na eksperta z linkiem do pobrania kopii zgłoszenia w postaci pdf.

Krok 5 – Twoja rejestracja została zakończona. Czekaj na kontakt Przewodniczącego KEN

Przewodniczący Zespołu KEN będzie się kontaktował z wybranymi kandydatami telefonicznie lub drogą mailową.