W tym wpisie prześledzisz ścieżki pracy w module Dane finansowe w zakresie dodawania zestawienia do wykazów:

  • Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe
  • Źródła pochodzenia finansów i wyniki finansowe
  • Przychody  usług badawczych na zlecenie
  • Przychody z tytułu komercjalizacji

Jeśli chcesz zapoznać się z podstawami prawnymi i nawigacją po module przejdź do dedykowanego artykułu.

​Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe

Aby dodać nowe zestawienie do wykazu, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Dane finansowe. Następnie wybierz odpowiedni wykaz.

Kliknij w przycisk „+ Wprowadź nowe zestawienie”, znajdujący się pod nazwą wykazu.

Uzupełnij formularz zgodnie z posiadanymi danymi, mając na uwadze, że wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe. 

Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami dotyczącymi zestawień w module.

Najpierw wybierz dostępny rok budżetowy. Do wykazu nie można dodać roku z przyszłości. 

Dla nakładów na badania naukowe i prace rozwojowe nie można dodać roku, za który uprzednio dodano już zestawienie.

Zestawienie za rok poprzedni możesz dodawać, edytować/usuwać najpóźniej do końca 31.03 roku następnego (czyli np. za 2019 można dodać do końca dnia 31.03.2020). 

Po uzupełnieniu formularza wyślij dane za pomocą przycisku „Zapisz”, znajdującego się na dole strony.

Po dodaniu nowego zestawienia do wykazu możesz:

  • usunąć zapisany rekord,
  • edytować dane zapisanego rekordu.

Uwaga! Usuwanie rekordu jest czynnością nieodwracalną i wymaga potwierdzenia.

Nie można usunąć zestawienia, jeśli dotyczy ono roku budżetowego już zamkniętego (czyli po 31.03. godzina 23:59).

 

Źródła pochodzenia finansów i wyniki finansowe

Aby dodać nowe zestawienie do wykazu, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Dane finansowe. Następnie wybierz odpowiedni wykaz.

Kliknij w przycisk „+ Wprowadź nowe zestawienie”, znajdujący się pod nazwą wykazu.

Uzupełnij formularz zgodnie z posiadanymi danymi, mając na uwadze, że wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe.

Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami dotyczącymi zestawień w module.

Najpierw wybierz dostępny rok budżetowy. Do wykazu nie można dodać roku z przyszłości.

Dla źródeł finansowania nie można dodać roku, za który uprzednio dodano już zestawienie.

Zestawienie za rok poprzedni możesz dodawać, edytować lub usuwać najpóźniej do końca 31.03 roku następnego (czyli np. za 2019 można dodać do końca dnia 31.03.2020).

Po uzupełnieniu formularza wyślij dane za pomocą przycisku „Zapisz”, znajdującego się na dole strony.

Edycja i usuwanie zestawienia odbywa się analogicznie do ścieżki opisanej powyżej dla wykazu Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe.

 

Przychody z usług badawczych na zlecenie

Aby dodać nowe zestawienie do wykazu, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Dane finansowe. Następnie wybierz odpowiedni wykaz.

Kliknij w przycisk „+ Wprowadź nowe zestawienie”, znajdujący się pod nazwą wykazu.

Uzupełnij formularz zgodnie z posiadanymi danymi, mając na uwadze, że wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe.

Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami dotyczącymi zestawień w module.

Najpierw wybierz dostępny rok budżetowy. Do wykazu nie można dodać roku z przyszłości.

W przypadku Przychodów i usług badawczych na zlecenie możesz dodać rok, za który uprzednio dodano już zestawienie.

Zestawienia dla przychodów z usług na zlecenie za lata 2017-2021 możesz dodawać, edytować lub usuwać najpóźniej do końca 15.01.2022 r.

W sekcji Dyscyplina naukowa, korzystając z przycisku „+Dodaj”, wprowadź co najmniej jedną dyscyplinę naukową, w której prowadzone były prace oraz udział procentowy tych prac w tej dyscyplinie.

Po uzupełnieniu formularza wyślij dane za pomocą przycisku „Zapisz”, znajdującego się na dole strony.

Edycja i usuwanie zestawienia odbywa się analogicznie do ścieżki opisanej powyżej dla wykazu Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe.

 

Przychody z tytułu komercjalizacji

Aby dodać nowe zestawienie do wykazu, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Dane finansowe. Następnie wybierz odpowiedni wykaz.

Kliknij w przycisk „+ Wprowadź nowe zestawienie”, znajdujący się pod nazwą wykazu.

Uzupełnij formularz zgodnie z posiadanymi danymi, mając na uwadze, że wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe.

Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami dotyczącymi zestawień w module.

Najpierw wybierz dostępny rok budżetowy.

Do wykazu nie można dodać roku z przyszłości.

W przypadku Przychodów z tytułu komercjalizacji możesz dodać rok, za który uprzednio dodano już zestawienie.

Zestawienia dla przychodów z komercjalizacji możesz dodawać, edytować lub usuwać najpóźniej do końca 15.01.2022 r.

W sekcji Dyscyplina naukowa, korzystając z przycisku „+Dodaj”, wprowadź co najmniej jedną dyscyplinę naukową, w której prowadzone były prace oraz udział procentowy tych prac w tej dyscyplinie.

Po uzupełnieniu formularza wyślij dane za pomocą przycisku „Zapisz”, znajdującego się na dole strony.

Edycja i usuwanie zestawienia odbywa się analogicznie do ścieżki opisanej powyżej dla wykazu Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe.