Ze względu na wykryte problemy, termin na uzupełnienie danych za lata 2017-2021 został ujednolicony dla wszystkich części modułu Dane finansowe. Termin ten upływa 15.01.2022 r. Więcej w dedykowanym wpisie.

Z interpretacjami MEIN w zakresie rozumienia pól możesz zapoznać się tu.

W tym wpisie prześledzisz ścieżki pracy w module Dane finansowe w zakresie dodawania zestawienia do wykazów:

  • Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe​ i źródła pochodzenia finansów i wyniki finansowe
  • Przychody  usług badawczych na zlecenie
  • Przychody z tytułu komercjalizacji

Jeśli chcesz zapoznać się z podstawami prawnymi i nawigacją po module przejdź do dedykowanego artykułu.

Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy

W związku ze zmianą wynikającą z zapisów prawa, w module Dane finansowe połączono zakres Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy w jeden zbiór danych.

Ścieżka rejestracji danych w wykazie Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wynik finansowy została przedstawiona w osobnym wpisie tutaj.

Przychody z usług badawczych na zlecenie

Aby dodać nowe zestawienie do wykazu, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Dane finansowe. Następnie wybierz odpowiedni wykaz.

Kliknij w przycisk „+ Wprowadź nowe zestawienie”, znajdujący się pod nazwą wykazu.

Uzupełnij formularz zgodnie z posiadanymi danymi, mając na uwadze, że wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe.

Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami dotyczącymi zestawień w module.

Najpierw wybierz dostępny rok budżetowy. Do wykazu nie można dodać roku z przyszłości.

W przypadku Przychodów i usług badawczych na zlecenie możesz dodać rok, za który uprzednio dodano już zestawienie.

Zestawienia dla przychodów z usług na zlecenie za lata 2017-2021 możesz dodawać, edytować lub usuwać najpóźniej do końca 15.01.2022 r.

W sekcji Dyscyplina naukowa, korzystając z przycisku „+Dodaj”, wprowadź co najmniej jedną dyscyplinę naukową, w której prowadzone były prace oraz udział procentowy tych prac w tej dyscyplinie.

Po uzupełnieniu formularza wyślij dane za pomocą przycisku „Zapisz”, znajdującego się na dole strony.

Edycja i usuwanie zestawienia odbywa się analogicznie do ścieżki opisanej powyżej dla wykazu Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe.

 

Przychody z tytułu komercjalizacji

Aby dodać nowe zestawienie do wykazu, wybierz z menu POL-on 2.0 moduł Dane finansowe. Następnie wybierz odpowiedni wykaz.

Kliknij w przycisk „+ Wprowadź nowe zestawienie”, znajdujący się pod nazwą wykazu.

Uzupełnij formularz zgodnie z posiadanymi danymi, mając na uwadze, że wszystkie pola w formularzu są obowiązkowe.

Postępuj zgodnie z poniższymi zasadami dotyczącymi zestawień w module.

Najpierw wybierz dostępny rok budżetowy.

Do wykazu nie można dodać roku z przyszłości.

W przypadku Przychodów z tytułu komercjalizacji możesz dodać rok, za który uprzednio dodano już zestawienie.

Zestawienia dla przychodów z komercjalizacji możesz dodawać, edytować lub usuwać najpóźniej do końca 15.01.2022 r.

W sekcji Dyscyplina naukowa, korzystając z przycisku „+Dodaj”, wprowadź co najmniej jedną dyscyplinę naukową, w której prowadzone były prace oraz udział procentowy tych prac w tej dyscyplinie.

Po uzupełnieniu formularza wyślij dane za pomocą przycisku „Zapisz”, znajdującego się na dole strony.

Edycja i usuwanie zestawienia odbywa się analogicznie do ścieżki opisanej powyżej dla wykazu Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe.