Jak pobrać aplikację Podpis OPI

Nie musisz instalować aplikacji na komputerze – wystarczy, że ją pobierzesz. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Krok 1

Wejdź na stronę aplikacji i kliknij przycisk Pobierz i uruchom
To aplikacja na komputer, nie zobaczysz więc tego przycisku na telefonie.

Strona główna aplikacji Podpis OPI. Po lewej u góry logo aplikacji: niebieski sygnet przypominający stalówkę oraz biały logotyp PODPIS OPI.

Menu: Najczęściej zadawane pytania, Wersje aplikacji, Pomoc.

Tekst strony:

Aplikacja Podpis OPI

Podpisuj dokumenty PDF w systemach OPI PIB. Użyj swojego certyfikatu kwalifikowanego – teraz wystarczy do tego prosta aplikacja na komputer.

Pod tekstem przycisk Pobierz i zainstaluj. Pod przyciskiem informacja:

Wersja 1.0.0

Poniżej biała pozioma linia

Pod linią tekst: Nie możesz zainstalowac aplikacji? Pobierz i rozpakuj plik ZIP.

Pod tekstem przycisk Pobierz i uruchom. Pod przyciskiem informacja:

Wersja 1.0.0

Żółta strzałka sugeruje wybór opcji Pobierz i uruchom.

Krok 2

Przejdź do folderu Pobrane na swoim komputerze. To tu aplikacja zapisała się automatycznie podczas pobierania. Znajdź w nim folder ZIP z aplikacją PodpisOPI_1.0.0_windows i otwórz go. Zobaczysz folder Podpis OPI jak na ekranie poniżej.

Otwarte okno eksploratora plików. Ścieżka: Ten komputer - Pobrane - PodpisOPI_1.0.1_windows.

Widać folder o nazwie PodpisOPI.

Krok 3

Po otwarciu folderu zobaczysz listę plików. Kliknij plik Podpis OPI. Wyświetli się okienko Foldery skompresowane (zip). Kliknij przycisk Wyodrębnij wszystkie. (Można również skorzystać z narzędzi typu 7-zip)

Otwarte okno eksploratora plików. Ścieżka: Ten komputer - Pobrane - PodpisOPI_1.0.1_windows - Podpis OPI

Żółta strzałka wskazuje plik o nazwie PodpisOPI, typ Aplikacja. 

Okno eksploratora przykrywa okienko modalne z nagłówkiem Foldery skompresowane (zip). Na okienku 3 przyciski: Wyodrębnij wszystkie, Uruchom, Anuluj. Żółta strzałka sugeruje wybór przycisku pierwszego od lewej: Wyodrębnij wszystkie.

Krok 4

Wyodrębnione (rozpakowane) pliki pozostaną w folderze Pobrane. Jeśli chcesz – możesz wskazać inną lokalizację. Skorzystaj wtedy z opcji Przeglądaj.

Okno wyodrębniania folderów skompresowanych (zip)

Nagłówek: Wybieranie miejsca docelowego i wyodrębnianie plików

Obok pola z domyślną ścieżką pliku (folder Downloads, czyli Pobrane) przycisk Przeglądaj. Na dole przyciski Wyodrębnij, Anuluj. Żółta strzałka sugeruje wybór przycisku Wyodrębnij.

Na pierwszym planie okienko z paskiem postępu wyodrębniania plików.

Po wyodrębnieniu wyświetli się ponownie otwarty folder aplikacji z folderem PodpisOPI.

Otwarty eksplorator plików. Ścieżka: Ten komputer - Pobrane - PodpisOPI_1.0.1_windows.

Żółta strzałka wskazuje folder o nazwie PodpisOPI.

Jak uruchomić aplikację Podpis OPI

Krok 1

Otwórz folder, w którym masz zapisaną aplikację. Zazwyczaj znajduje się on w folderze Pobrane – chyba że został przez Ciebie przeniesiony. Folder z aplikacją ma w nazwie PodpisOPI. Otwórz ten folder, znajdź plik Podpis OPI (z niebiesko-białą ikoną stalówki) i kliknij go.

Otwarty eksplorator plików. Ścieżka: Ten komputer - Pobrane - PodpisOPI_1.0.0-SNAPSHOT_WINDOWS - PodpisOPI. 

Żółta strzałka wskazuje plik o nazwie PodpisOPI z niebiesko-białą ikoną aplikacji przypominającą stalówkę.

Krok 2

Wyświetli się ostrzeżenie systemu Windows. Aplikacja Podpis OPI jest bezpieczna dla Twojego komputera. Rozwiń Więcej informacji (ekran po lewej) i kliknij Uruchom mimo to (ekran po prawej). 

Obok siebie 2 niebieskie okna ostrzeżenia systemu Windows. Na obu oknach nagłówek System Windows ochronił ten komputer. Pod nagłówkiem tekst ostrzegający przed nierozpoznaną aplikacją.

Lewy ekran to ten, który wyświetla się jako pierwszy w procesie uruchamiania aplikacji. Ma ukryty tekst dostępny po rozwinięciu Więcej informacji. Prawy ekran ma rozwiniętą tę informację – to informacja o wykryciu aplikacji Podpis OPI. Dodatkowo prawy ekran ma 2 przyciski: Uruchom mimo to i Nie uruchamiaj. Żółta strzałka wskazuje na wybór przycisku Uruchom mimo to.

Krok 3

Jeśli wyświetli Ci się okno Zapory Windows Defender, kliknij przycisk Zezwalaj na dostęp.

Na pierwszym planie okno Zapory Windows Defender z nagłówkiem: Zapora Windows Defender zablokowała niektóre funkcje tej aplikacji. Pod ekranem, w tle, okno otwartego eksploratora plików. Ścieżka: Ten komputer - Pobrane - PodpisOPI_1.0.0-SNAPSHOT_WINDOWS - PodpisOPI. Strzałki pokazują elementy oznaczone cyframi:

W oknie eksploratora plików plik Podpis OPI w folderze PodpisOPI.
Migające okienko Zapory Defender na pasku zadań.
W oknie Zapory Defender przycisk Zezwalaj na dostęp.

Krok 4

Na ekranie wyświetli się duże logo Podpis OPI, które wskazuje na uruchomienie aplikacji.

Na ekranie w centralnej części pojawia się duże logo z napisem Podpis OPI, wskazujący na uruchomienie aplikacji.

Na pasku zadań pojawi się ikona uruchomionej aplikacji. Jeśli najedziesz na nią kursorem i wciśniesz prawy klawisz myszy – wyświetli się okienko z menu aplikacji. Znajdziesz w nim przycisk Zakończ, którym możesz zakończyć pracę aplikacji. 

Pasek zadań systemu Windows. Po prawo rozwinięty panel z ikonami otwartych programów. Do ikony aplikacji Podpis OPI prowadzi strzałka wychodząca z pola menu uruchomionej aplikacji. Nagłówek menu: Podpis OPI – składanie podpisu kwalifikowanego. Pozycje menu: O aplikacji, O podpisie OPI, O OPI-BIP, Zakończ.

Uwaga: Aplikację możesz uruchamiać także za pomocą wyszukiwarki dostępnej na pasku zadań systemu Windows. Wystarczy, że wpiszesz w nią nazwę aplikacji i uruchomisz ją.

Na pasku zadań systemu Windows w okno wyszukiwarki wpisana jest nazwa: PodpisOPI. Powyżej wynik wyszukiwania – aplikacja Podpis OPI z menu Otwórz, Uruchom jako administrator, Wskaz lokalizację pliku. Żółta strzałka sugeruje wybór pozycji Otwórz.