W tabeli poniżej przedstawiamy możliwe scenariusze wartości udziałów czasu pracy (obowiązują od wdrożenia, które miało miejsce 11 grudnia 2020 r.).

Wartości udziałów są zależne od następujących zmiennych:

  • liczby dyscyplin, które reprezentuje pracownik danego podmiotu,
  • liczby dyscyplin oświadczonych do zaliczenia do liczby N,
  • grupy stanowisk, w ramach której jest zatrudniony dany pracownik.

W każdym z wymienionych scenariuszy (z wyjątkiem oznaczonych czerwoną kursywą), udziały czasu pracy muszą sumować się do 100%. W przypadkach oznaczonych czerwoną kursywą suma udziałów może wynosić 0%.

Zwróć uwagę, że nie ma tutaj znaczenia, jaką część etatu dany pracownik poświęca na działalność naukową! Jeśli mamy pracownika np. badawczo-dydaktycznego, który w połowie poświęca się nauce, a w połowie dydaktyce i oświadczył jedną dyscyplinę w obydwu oświadczeniach, wchodzi do N z udziałem 100%, bo 100% czasu przeznaczonego na prowadzenie działalności naukowej poświęca jednej dyscyplinie (jeśli ma dwie dyscypliny, ich udział musi sumować się do 100%).

Rejestrując udziały czasu pracy, mówimy o udziale czasu pracy w poszczególnych dyscyplinach, a nie w charakterze pracy czy wymiarze etatu.

OŚWIADCZENIE DOPUSZCZALNE UDZIAŁY
Oświadczenie o dyscyplinach Oświadczenie o N Pracownicy naukowi, badawczy i badawczo-dydaktyczni Pozostali pracownicy
2 dyscypliny (A i B) 2 dyscypliny (A i B) A=75%, B=25%
A=50%, B=50%
A=25%, B=75%
A=75%, B=25%
A=50%, B=50%
A=25%, B=75%
1 dyscyplina (A) A=75%, B=25%
A=50%, B=50%
A=25%, B=75%
A=100%, B=0%
Brak A=75%, B=25%
A=50%, B=50%
A=25%, B=75%
A=100%, B=0%
A=75%, B=25%
A=50%, B=50%
A=25%, B=75%
A=0%, B=100%
A=0%, B=0%
1 dyscyplina (A) 1 dyscyplina (A) A=100% A=100%
Brak A=100% A=100%
A=0% 

Więcej na temat udziałów czasu pracy w dyscyplinach przeczytasz tutaj.


udział czasu pracy Oświadczenie o dyscyplinie oświadczenie N