Aby wejść do modułu Pracownicy, po zalogowaniu do POL-onu kliknij w niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu.

W menu bocznym, które się pojawi, wybierz pozycję „Pracownicy”.

Kliknij w kafel „Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu”.

Widok tabelaryczny i widok listy

Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu (będziemy go nazywać w skrócie Wykazem nauczycieli akademickich) jest dostępny w dwóch widokach: tabelarycznym lub listy.

W widoku podstawowym – tabelarycznym zobaczysz:

 • filtry i wyszukiwarkę (w lewej kolumnie);
 • listę pracowników twojej instytucji przedstawioną w formie tabeli.

Tabela zawiera nazwiska, imiona oraz numery PESEL lub dokumentów tożsamości. Kliknięcie w danego pracownika spowoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na jego temat.

Aby przejść do widoku listy, kliknij w ikonę listy w prawym górnym rogu ekranu.

W widoku listy zobaczysz:

 • dostępne filtry oraz wyszukiwarkę pracowników (lewa kolumna);
 • listę pracowników twojej instytucji, zawierającą imiona i nazwiska (środkowa kolumna);
 • podgląd podstawowych informacji na temat zaznaczonego pracownika (prawa kolumna).

Imię i nazwisko pracownika w nagłówku tej kolumny jest aktywnym linkiem. Kliknij w nie, aby przejść do szczegółów dotyczących tego pracownika.

Aby zmienić widok na tabelaryczny, kliknij w ikonę tabeli w prawym górnym rogu ekranu.

W każdym z widoków dostępny jest przycisk „Raporty”. Za jego pomocą szybko przejdziesz do modułu Raporty, w którym możesz wygenerować i pobrać predefiniowane raporty z obszaru „Pracownicy”. Więcej na temat raportów przeczytasz tutaj.

Sortowanie wyników

Zarówno w widoku tabelarycznym, jak i widoku listy możesz posortować wyniki alfabetycznie rosnąco lub malejąco. Dostępne jest sortowanie po imionach lub po nazwiskach. Domyślnie ustawione jest sortowanie po nazwiskach pracowników w kolejności rosnącej.

Rekordy i strony

W górnej części wykazu znajduje się informacja, ile pozycji (rekordów) zawiera Wykaz nauczycieli akademickich twojej instytucji przy zadanych kryteriach wyszukiwania.

Widoczna jest także informacja, ile rekordów jest wyświetlanych jednocześnie na stronie. Ustawienie to można zmienić klikając w skierowaną do dołu strzałkę i wybierając jedną z opcji na rozwijanej liście.

Aby przejść do dalszych stron wykazu możesz:

 • kliknąć w przycisk „Następna” lub
 • wpisać numer interesującej Cię strony i nacisnąć „Enter”.

Wyszukiwanie i filtry

Aby wyszukać konkretnych pracowników, wpisz w pola wyszukiwarki odpowiednio nazwisko, imię lub PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Możesz wypełnić niektóre albo wszystkie te pola naraz.

Aktualnie można filtrować Wykaz nauczycieli akademickich z użyciem następujących kryteriów:

 • „Aktualne zatrudnienie” – lista pracowników, którzy mają trwające zatrudnienie lub warunki zatrudnienia na dzień bieżący. Jest to tryb zestawienia stosowany przez system domyślnie.

Przykład: Julia Kwiatkowska była zatrudniona na Uniwersytecie X od 1.01.2019 do 31.12.2019. Data ustania zatrudnienia została wprowadzona do POL-onu dopiero 5.01.2020. Jeśli w dniu 4.01.2020 przeglądasz Wykaz nauczycieli akademickich obejmujący aktualne zatrudnienia, to będzie w nim figurować Julia Kwiatkowska. Jeśli powtórzysz to samo w dniu 7.01.2020, to Julia Kowalska nie znajdzie się na tej liście.

 • „Zatrudnienie w okresie” – lista pracowników, którzy w zadanym okresie byli zatrudnieni lub mieli trwające warunki zatrudnienia przynajmniej przez jeden dzień (możliwość wybrania konkretnych dat pojawi się po zakliknięciu tej opcji).
 • „Zatrudnienie na dzień” – lista pracowników, którzy na zadany dzień mieli trwające zatrudnienie lub warunki zatrudnienia (możliwość wybrania konkretnej daty pojawi się po zakliknięciu tej opcji).

Zauważ, że filtry „aktualne zatrudnienie”, „zatrudnienie w okresie”, „zatrudnienie na dzień” wyszukują również inne osoby prowadzące zajęcia, które mają aktywne uproszczone warunki zatrudnienia pomimo zakończenia zatrudnienia systemowego (w zakładce „Dane zatrudnienia”). Więcej na ten temat zob. tutaj.

 • „Zatrudnieni z karą pracowniczą lub wyrokiem sądowym” – pracownicy, którzy mają aktywną karę pracowniczą (tzn. jeszcze nie minęła data zatarcia lub zakończenia kary, jeśli data zakończenia jest większa): karę dyscyplinarną „nową” lub „starą” bądź wyrok sądowy. Po usunięciu kary z systemu pracownik, który wcześniej ją posiadał, nie zostanie już wyszukany za pomocą tego filtra. Filtr działa niezależnie od zatrudnienia, czyli wyszukuje również pracowników, którzy mają zakończone zatrudnienie, ale mają aktywną karę. ​Zastosowanie tego filtra powoduje, że nieaktywne stają się niektóre inne filtry (w związku z czym zostają wyszarzone): dotyczące siatki stanowisk oraz mające postać checkboxów. ​
 • „Charakter pracy”, „Grupa stanowisk”, „Stanowisko” – filtry te odzwierciedlają „schodkową” strukturę siatki stanowisk w POL-onie. Oznacza to, że abyś mógł wskazać kategorię niższą (np. grupę stanowisk), musisz najpierw określić kategorię nadrzędną (charakter pracy). Możesz też zakończyć filtrowanie na poziomie ogólniejszym (wskazując np. tylko określony charakter pracy, przykładowo „nauczyciel akademicki”). Wskazanie konkretnego stanowiska wymaga wcześniejszego określenia zarówno charakteru pracy, jak i grupy stanowisk.
 • „Inna osoba prowadząca zajęcia” – wyszukuje osoby, które w sekcji „Warunki zatrudnienia” mają zaznaczony checkbox o tej samej nazwie. Jeżeli osoba ma kilka warunków zatrudnienia i tylko w jednym/niektórych z nich ma zaznaczoną tę opcję, również zostanie wyszukana.
 • „Uwzględnij dane historyczne osoby” – dotyczy nazwiska, imienia, numeru PESEL lub numeru dokumentu tożsamości. Jeśli zaznaczysz ten checkbox, system wyszukując weźmie pod uwagę również dane historyczne (nieaktualne), np. nazwisko panieńskie. Domyślnie system wyszukuje jedynie po danych bieżących.
 • „Ogranicz do zatrudnień zakończonych w ciągu 30 dni” – system wyszukuje tylko takich pracowników, których zatrudnienie zostało zakończone w ciągu ostatnich 30 dni. Ten checkbox jest nieaktywny, jeśli wcześniej zaznaczyłeś filtry „zatrudnienie w okresie” albo „zatrudnienie na dzień”, ponieważ wówczas to za ich pomocą są zakreślone ramy czasowe zatrudnienia.
 • „Ogranicz do zatrudnień bez aktywnych warunków zatrudnienia” – pozwala wyszukać pracowników, którzy mają otwarte (niezakończone) zatrudnienie systemowe (sekcja „Dane zatrudnienia”), ale którym skończyły się warunki zatrudnienia (np. skończyła się umowa na czas określony) lub w ogóle nie mają zarejestrowanych warunków zatrudnienia (w tym tzw. uproszczonych warunków zatrudnienia, czyli dotyczących innych osób prowadzących zajęcia). Filtr ten pomaga dbać o zamknięcie zatrudnień, w których skończyła się umowa/wyszukać pracowników, którym trzeba wpisać nowe warunki.
 • „Warunki zatrudnienia poza okresem zatrudnienia” – wyszukuje osoby, które mają aktywne tzw. uproszczone warunki zatrudnienia (a zatem są innymi osobami prowadzącymi zajęcia) już po zamknięciu zatrudnienia systemowego (w zakładce „Dane zatrudnienia”). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

Po zaznaczeniu wybranego filtra kliknij w przycisk „Szukaj”, aby wyświetlić listę pracowników zaktualizowaną do wybranych przez ciebie kryteriów.

Nawet po wciśnięciu przycisku „Szukaj” system zapamiętuje zadane kryteria wyszukiwania. Jeśli chcesz je zmienić, zawsze najpierw wyczyść aktualnie ustawione filtry. Zrobisz to klikając w komendę „Wyczyść” z prawej strony filtrów.

Jeśli tego nie zrobisz, dodasz jedynie kolejne kryteria do już ustawionych kryteriów wyszukiwania. W rezultacie możesz nie otrzymać interesujących cię wyników.

Przykład:

Krok 1.

Chcę znaleźć pracownika Jana Kowalskiego. Wpisuję w odpowiednie pole wyszukiwarki nazwisko „Kowalski”. Otrzymuję listę pracowników o tym nazwisku. Niestety okazuje się, że poszukiwanego przeze mnie pracownika nie ma na powyższej liście. Nabieram wątpliwości, czy nie pomyliłem się co do nazwiska. Może chodziło o Kowalczyka albo Kowalewicza?

Krok 2.

Postanawiam zmienić kryterium wyszukiwania. Wiem, że interesująca mnie osoba kilka dni temu zakończyła pracę w mojej instytucji. Zaklikuję checkbox „Ogranicz do zatrudnień zakończonych w ciągu 30 dni”, z zamiarem przeszukania tak zawężonej listy. Tymczasem otrzymuję wynik „Brak danych”.

Uwaga! Powinienem był między krokiem 1. a 2. wyczyścić filtry. Nie zrobiłem tego, więc najpierw system wyszukał wszystkich Kowalskich w mojej instytucji, a następnie spośród nich szukał osób, których zatrudnienie zakończyło się w ciągu 30 dni.

Rejestrowanie nowego pracownika

W obydwu widokach, pod nazwą Wykazu, dostępny jest przycisk „+ Zarejestruj nowego pracownika”. Za jego pomocą przejdziesz do formularza dodawania nowego pracownika w twojej instytucji. Więcej na temat rejestracji nowego pracownika przeczytasz tutaj.


Zobacz też:

Rejestracja pracownika Wdrażanie modułu Pracownicy