Od 6 lipca 2020 roku w module Raporty – Obszar Kierunki (nowy POL-on) dostępne są dwa zestawienia dotyczące kierunków współprowadzonych. Dostęp do danych przysługuje wszystkim jednostkom zaangażowanym w proces kształcenia na kierunku.

Zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych obejmuje zakres następujących danych:

 • UUID studiów na kierunku,
 • Kod studiów na kierunku,
 • Stary kod studiów na kierunku,
 • Nazwa studiów na kierunku ,
 • Poziom kształcenia,
 • Profil kształcenia,
 • Status,
 • Data wydania aktu prawnego,
 • Data rozpoczęcia prowadzenia studiów,
 • Klasyfikacja ISCED,
 • Instytucja prowadząca,
 • Instytucje współprowadzące,
 • Studia wspólne,
 • Grupa studiów,
 • Dyscyplina wiodąca,
 • Dyscypliny pozostałe,
 • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku,
 • Języki filologii obcej,
 • Rodzaj podstawy prawnej,
 • Numer aktu prawnego,
 • Data wydania aktu prawnego,​
 • Data likwidacji.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_ADM, INST_KIERUNKI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych obejmuje zakres następujących danych:

 • UUID jednostka główna,
 • Nazwa jednostka główna,
 • Nazwa studiów na kierunku,
 • UUID studiów na kierunku,
 • Kod studiów na kierunku,
 • Stary kod studiów na kierunku,
 • Nazwa uruchomienia,
 • UUID uruchomienia,
 • Kod uruchomienia,
 • Stary kod uruchomienia,
 • Kod zewnętrzny,
 • Poziom kształcenia,
 • Profil kształcenia,
 • Tytuł zawodowy,
 • Forma,
 • Liczba semestrów,
 • Liczba punktów ECTS,
 • Język kształcenia,
 • Języki filologii obcej,
 • Instytucja prowadząca,
 • Instytucje współprowadzące,
 • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku,
 • Status,
 • Data uruchomienia,
 • Studia dualne,
 • Studia pomostowe,
 • Dyscyplina wiodąca,
 • Dyscypliny pozostałe.

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_ADM, INST_KIERUNKI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów, zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.