Usuwanie programu kształcenia

Aby usunąć program kształcenia w szkole doktorskiej, wejdź w szczegóły danej szkoły. Przejdź do zakładki „Programy kształcenia”.

Kliknij w program kształcenia, który chcesz usunąć.

Rozwiną się szczegóły programu kształcenia. Kliknij w przycisk „Usuń program kształcenia”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym musisz potwierdzić albo anulować swoją decyzję.

Uwaga! Usunięcie programu kształcenia jest czynnością nieodwracalną.

W przypadku usunięcia programu kształcenia, z którym są powiązani doktoranci kształcący się w szkole doktorskiej, program zniknie z ich danych. Trzeba będzie wskazać dla nich inny program kształcenia – z poziomu modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora. 

Jeśli jesteś pewien swojej decyzji, kliknij w przycisk „Usuń program kształcenia”. Program zostanie usunięty.

Usuwanie szkoły doktorskiej

Aby usunąć szkołę doktorską, wejdź w szczegóły danej szkoły. Kliknij w przycisk „Usuń szkołę doktorską”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym musisz potwierdzić albo anulować swoją decyzję. Jeśli jesteś pewien swojej decyzji, kliknij w przycisk „Usuń szkołę”. Szkoła doktorska zostanie usunięta.

Uwaga! Aby możliwe było usunięcie szkoły doktorskiej, należy usunąć wszystkie programy kształcenia w tej szkole.

Jeśli tego nie zrobiłeś, a mimo to próbujesz usunąć szkołę doktorską, wyświetli się komunikat blokujący taką operację.

W tej sytuacji przejdź do zakładki „Programy kształcenia” i usuń wszystkie programy, zgodnie z opisaną wcześniej instrukcją.

Po usunięciu programów kształcenia użyj przycisku „Usuń szkołę doktorską”, a następnie potwierdź chęć usunięcia. Kliknij w przycisk „Usuń szkołę”. System poinformuje cię o usunięciu szkoły doktorskiej z wykazu.

Uwaga! Usunięcie szkoły doktorskiej jest czynnością nieodwracalną.

Jeśli ze szkołą doktorską byli powiązani doktoranci, informacja o niej zostanie usunięta z ich danych o kształceniu po odświeżeniu danych. Być może zaistnieje potrzeba, aby uzupełnić dane doktorantów (z poziomu modułu Osoby ubiegające się o stopień doktora) o inną szkołę doktorską.


Zobacz też:

Rejestracja szkoły doktorskiej Dodawanie programu kształcenia Zakończenie programu kształcenia i zaprzestanie kształcenia