Aktualnie obszar raportów z modułu Kierunki studiów obejmuje:

 • Raport studiów na kierunku,
 • Raport uruchomień studiów na kierunku,
 • Raport indywidualnych studiów międzydziedzinowych,
 • Zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych,
 • Zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych.

Raport niespójności pomiędzy modułem studentów i kierunków dostępny jest aktualnie z poziomu obszaru Jakość danych. Więcej informacji znajdziesz w osobnym wpisie.

Raport studiów na kierunku obejmuje zakres następujących danych:

 • UUID studiów na kierunku
 • Kod studiów na kierunku
 • Stary kod studiów na kierunku
 • Nazwa studiów na kierunku
 • Poziom kształcenia
 • Profil kształcenia
 • Status
 • Data utworzenia
 • Klasyfikacja ISCED
 • Instytucja prowadząca
 • Instytucje współprowadzące
 • Studia wspólne
 • Grupa studiów
 • Dyscyplina wiodąca (Udział procentowy)
 • Dyscypliny pozostałe (Udział procentowy)
 • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku
 • Języki filologii obcej
 • Rodzaj podstawy prawnej
 • Numer aktu prawnego
 • Data likwidacji

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_ADM, INST_KIERUNKI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Raport uruchomień studiów na kierunku obejmuje zakres następujących danych:

 • Stary kod studiów na kierunku
 • Nazwa uruchomienia
 • UUID uruchomienia
 • Kod uruchomienia
 • Stary kod uruchomienia
 • Kod zewnętrzny
 • Poziom kształcenia
 • Profil kształcenia
 • Tytuł zawodowy
 • Forma
 • Liczba semestrów
 • Liczba punktów ECTS
 • Język kształcenia
 • Języki filologii obcej
 • Instytucja prowadząca
 • Instytucje współprowadzące
 • Jednostki organizacyjne zarządzające danymi studiów na kierunku
 • Status
 • Data uruchomienia
 • Studia dualne
 • Studia pomostowe
 • Dyscyplina wiodąca (Udział procentowy)
 • Dyscypliny pozostałe (Udział procentowy)

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_ADM, INST_KIERUNKI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Raport indywidualnych studiów międzydziedzinowych obejmuje zakres następujących danych:

 • UUID studiów międzydziedzinowych
 • Kod
 • Nazwa
 • Data utworzenia
 • Klasyfikacja ISCED
 • Instytucja prowadząca
 • Status studiów międzyobszarowych
 • Kod dla Studia wchodzące w skład
 • Studia wchodzące w skład
 • Poziom kształcenia
 • Profil kształcenia
 • Status dla Studia wchodzące w skład

Dostępne formaty pliku: CSV i XLSX

Role umożliwiające dostęp do raportu: INST_KIERUNKI_ADM, INST_KIERUNKI_PODGLAD (zdefiniowane na główce uczelni)

Zestawienie studiów na kierunku współprowadzonych oraz Zestawienie uruchomień studiów na kierunku współprowadzonych zostały omówione w osobnym wpisie.

 

Generowanie raportu

Aby wygenerować  raport należy wykonać poniższe czynności.

Po  zalogowaniu się do systemu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu i wybierz moduł Raporty. Następnie kliknij w kafel „Generowanie raportu”.

Wybierz obszar Kierunki (nowy POL-on).

Następnie kliknij w przycisk generowania raportu, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

W kolejnym kroku wybierz format zestawienia (CSV lub XLSX). Potwierdź wybór klikając w przycisk „Generuj”.

Jeśli dostępny jest tylko jeden format, krok ten będzie pominięty.

Zestawienie jest generowane asynchronicznie, co oznacza, że może być ono niedostępne tuż po zleceniu.

Po wykonaniu zlecenia zostaniesz poinformowany o możliwości przejścia do wygenerowanego raportu w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Do sekcji tej możesz przejść także korzystając z akcji „Przejdź do wygenerowanego raportu”.

Pobieranie raportu

Pobieranie raportu możliwe jest z poziomu sekcji „Raporty wygenerowane”.

Aby pobrać wygenerowany raport kliknij w przycisk „Pobierz raport”, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

Pobieranie raportu możliwe jest tylko dla statusu „Wygenerowany”. Jeśli twój raport nadal ma status „Wysłany” lub „W toku” odśwież stronę i zaczekaj na zmianę statusu.

Inna akcja dostępna z tego poziomu to opcja ponownego zlecenia wygenerowania raportu.

Aby ponownie wygenerować to samo zestawienie kliknij z w przycisk „Przejdź do ponownego generowania raportu”. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji „Generowanie raportu”.