Konferencje zostały zrealizowane w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Ich celem było zapoznanie uczestników ze zmianami w systemie POL-on w kontekście ustawy 2.0 oraz z harmonogramem prac.

Spotkania odbyły się w następujących miejscach i terminach:

  • Warszawa, 12.09.2019 r. (około 100 uczestników),
  • Warszawa, 13.09.2019 r. (około 100 uczestników),
  • Kraków, 20.09.2019 r. (około 100 uczestników).

Prezentacje z konferencji są dostępne pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/informacje/konferencje.