W POL-onie 2.0 obowiązuje zasada centralnego logowania. Oznacza to, że użytkownicy logują się wyłącznie za pomocą Modułu Centralnego Logowania (MCL). Nie ma możliwości logowania się kontem lokalnym POL-on (tak jak to było dotychczas). W związku z tym, aby użytkownik mógł się zalogować do POL-onu 2.0 muszą być spełnione łącznie 3 warunki:

  1. użytkownik musi mieć założone konto MCL (zakłada je sam);
  2. użytkownik musi mieć założone konto w POL-onie (dotychczasowym lub nowym; użytkownika rejestruje administrator POL-onu);
  3. konto w MCL musi zostać połączone z kontem w POL-onie (proces ten inicjuje administrator POL-onu, a kończy sam użytkownik).

Dotyczy to zarówno osób, które są użytkownikami starego POL-onu, jak i nowych użytkowników, którzy do tej pory w ogóle nie korzystali z POL-onu.

Połączenie kont nowych użytkowników (tzn. takich, którzy nie mieli kont w dotychczasowym POL-onie) jest ściśle powiązane z procedurą ich rejestracji w POL-onie 2.0. Została ona opisana tutaj.

Jeżeli chodzi o użytkowników dotychczasowego POL-onu, to możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami:

  • użytkownik połączył już konto w dotychczasowym POL-onie z kontem MCL;
  • użytkownik nie połączył konta w dotychczasowym POL-onie z kontem MCL.

Przypadek 1. Użytkownik połączył już konta

Każdy dotychczasowy użytkownik POL-onu wraz z przypisanymi mu uprawnieniami został automatycznie przeniesiony do nowej wersji systemu. Dotyczy to także połączonych kont. Jeśli użytkownik miał konto w POL-onie 1 i logował się do niego przy pomocy MCL, to do POL-onu 2.0 zaloguje się tak samo, bez konieczności ponownego podłączania konta.

Przypadek 2. Użytkownik nie połączył kont

W pierwszej kolejności taki użytkownik musi założyć konto MCL. Wyjaśnienie, jak ma to zrobić znajduje się tutaj.

Sam proces połączenia kont w POL-onie 2.0 i MCL jest inicjowany przez administratora systemu POL-on. W profilu użytkownika administrator musi kliknąć w przycisk „Podłącz konto”.

System zażąda potwierdzenia tej komendy w oknie dialogowym, w którym należy kliknąć w przycisk „Ponów procedurę”.

W rezultacie system wyśle do użytkownika e-mail z przyciskiem do połączenia kont. Użytkownik musi kliknąć w przycisk aktywacyjny „Kontynuuj proces” w otrzymanym e-mailu.

Zostanie przeniesiony do strony MCL, na której powinien się zalogować. W ten sposób po raz pierwszy zaloguje się do POL-onu za pomocą swojego konta centralnego. Udane zalogowanie skutkuje podłączeniem konta MCL do konta w POL-onie.