Skorzystaj z możliwości zmiany programu kształcenia, jeśli doktorant od pewnego momentu w czasie realizuje inny niż dotąd program kształcenia (jest to odwzorowanie faktycznej zmiany biznesowej).

W tym celu wejdź w zakładkę „Kształcenie doktorantów”. Kliknij w przycisk „Akcje” widoczny z prawej strony danych kształcenia. Rozwinie się lista dostępnych akcji. Kliknij w opcję „Zmień program kształcenia”.

Otworzy się okno dialogowe, w którym wskaż program kształcenia.

Spowoduje to też wyczyszczenie informacji o dyscyplinie, którą należy uzupełnić.

Wskaż datę obowiązywania zmiany. Możesz ją wybrać z kalendarza lub wpisać ręcznie. Nie jest to data, w której rejestrujesz zmianę, ale data, od której doktorant faktycznie zmienił program kształcenia, który realizuje.

W naszym przykładzie zmieniamy „Program Prawo” na „Program Prawo i Administracja”, a w konsekwencji również dyscyplinę „nauki prawne” na „nauki o polityce i administracji”.

Na koniec zaakceptuj zmiany klikając w przycisk „Zapisz”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zobacz też:

Kształcenie doktorantów Korekta danych kształcenia

 

Historia zmian kształcenia Usuwanie kształcenia