Student po pierwszym semestrze studiów, podczas których zdobył 30 punktów ECTS, wyjeżdża na Erasmusa na semestr 2. Na wyjeździe uzyskuje 25 punktów ECTS. Po powrocie zostaje przypisany do semestru 3 z liczbą 55 uzyskanych punktów ECTS ogółem (30 po 1 semestrze + 25 z Erasmusa). Student zalicza wszystkie przedmioty 3 semestru. Zdobywa 45 punktów ECTS. Jego punkty za 3 semestr zostają uaktualnione. Liczba punktów ECTS ogółem za 3 semestr wynosi 100 punktów (55+45).​