Wkrótce zostanie wprowadzona nowa szata graficzna systemu MCL. Udostępnimy również dodatkowy sposób logowania. Co dokładnie się zmieni?

Wygląd okna logowania

Zmiany, które wprowadzamy mają na celu nie tylko odświeżenie szaty graficznej MCL, ale także poprawę czytelności i przejrzystości systemu. Zmiany graficzne nie wpływają na działanie systemu MCL – wszystkie dotychczasowe funkcjonalności są nadal dostępne, konta użytkowników również pozostają tak jak dotychczas.

Jakie zmiany wizualne zostaną wprowadzone?

  • zmiana kolorystyki systemu oraz ujednolicenie kolorystyki na wszystkich ekranach MCL,
  • uporządkowanie/ przeorganizowanie prezentowanych treści,
  • zmiana nagłówka i stopki strony.
Ekran logowania:

Ekran logowania z komunikatem:

Rejestracja:

Zostanie udostępniona nowa dodatkowa opcja logowania poprzez login.gov.pl 

Umożliwiająca logowanie do RAD-on i kompleksowy dostęp do swoich danych gromadzonych w wybranych systemach OPI PIB np. POL-on. Więcej szczegółów wkrótce.

Nowy regulamin

W związku z udostępnieniem nowego sposobu logowania (login.gov.pl), zmianie ulegnie regulamin systemu MCL. W treści regulaminu pojawią się zapisy dotyczące warunków korzystania z logowania za pomocą login.gov.pl.

Przy pierwszym logowaniu za pomocą konta MCL po wprowadzeniu nowego regulaminu, wymagana będzie akceptacja nowej wersji regulaminu MCL. Wyświetlony zostanie ekran z nową treścią regulaminu, z przyciskiem umożliwiającym akceptacje lub odrzucenie jego.