Zakres danych o kształceniu specjalistycznym wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. z późń. zm.(§5 ust. 2) powinien być wprowadzony do systemu POL-on w terminie do 21 dni od zaistnienia wydarzenia lub zmiany (§ 12 ust. 1 pkt 2 lit. a).

W systemie powinny zostać zarejestrowane kształcenia specjalistyczne od 1.10.2018 roku ze wskazaniem bieżącego stanu danego kształcenia (Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 219. ust. 6.)

Reguły rejestracji

Wprowadzenie nowego kształcenia specjalistycznego prowadzonego przez uczelnię jest możliwe tylko kontekstu uczelni zawodowej​.

Dostęp do modułu​ wymaga ról INST_KSZTALCENIE_SPEC (lub INST_KSZTALCENIE_SPEC_PODGLAD) nadanej na całość uczelni.

W przypadku przekształcenia uczelni zawodowej w uczelnie akademicką lub likwidacji uczelni zawodowej dostęp do rejestracji kształcenia specjalistycznego zostaje utracony.

Rejestracja nowego kształcenia specjalistycznego

Aby dodać nowe kształcenie specjalistyczne w POL-on 2.0 użyj przycisku „+ Dodaj nowe kształcenie”. Jest on dostępny na górze strony pod nazwą wykazu kształcenia specjalistycznego twojej jednostki. Za jego pomocą przejdziesz do formularza rejestracji. 

​​

Formularz najlepiej uzupełniać w kolejności od góry do dołu, wpisując informację z klawiatury lub wybierając dostępną opcję z rozwijanego menu lub poprzez zaznaczenie checboxa.

Wprowadź nazwę kształcenia, a następnie wybierz nazwę świadectwa. Do wyboru masz:

  • świadectwo dyplomowanego specjalisty
  • świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa.

W kolejnym kroku oznacz checkbox przy właściwym statusie (prowadzone/zakończone). 

Wybierz semestr rozpoczęcia kształcenia, a następnie kliknij przycisk „Zapisz”.

UWAGA! W module nie można zarejestrować dwóch kształceń specjalistycznych o takiej samej nazwie i rodzaju świadectwa (System przyjmie rekord o tej samej nazwie kształcenia specjalistycznego, ale innym rodzaju świadectwa).

Edycja/aktualizacja danych o kształceniu specjalistycznym

W module zbierane są informacje o stanie bieżącym kształcenia specjalistycznego

W celu aktualizacji informacji o kształceniu specjalistycznym w zakresie zakończenia prowadzonego kształcenia lub ponownego uruchomienia zakończonego wcześniej  kształcenia, odszukaj właściwy rekord, a następnie skorzystaj z przycisku edycji.

Zaznacz właściwy checkbox, odzwierciedlający stan bieżący w sekcji Status. Nie zapomnij zapisać danych.

Tą samą ścieżką możesz poprawić wprowadzone błędnie informacje w zakresie pozostałych danych (nazwy kształcenia, nazwy świadectwa, semestru rozpoczęcia).

Usunięcie danych o kształceniu specjalistycznym

Zarejestrowany rekord możesz usunąć z wykazu za pomocą przycisku „Usuń kształcenie specjalistyczne”. System poprosi cię o potwierdzenie, a następnie poinformuje cię o usunięciu rekordu. Czynność ta jest nieodwracalna.