W ramach tego obszaru dostępne są raporty:

Raport osiągnięcia artystyczne pracowników zarejestrowane w POL-on 1 umożliwia wyeksportowanie danych o osiągnięciach artystycznych wprowadzonych do POL-on 1 w celu uzupełnienia o zakres wymagany ustawodawstwem (§ 2. ust. 10, pkt 7 rozporządzenia w sprawie POL-on)​.

Rola umożliwiająca dostęp do raportu osiągnięcia artystyczne pracowników zarejestrowane w POL-on 1 to INST_OSIAG_ART_ADM nadana na główce uczelni.

Więcej o raporcie przeczytasz tu. Proces importu poprawionego pliku CSV został opisany tu.

Osiągnięcia artystyczne w podmiocie

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie uprawnień edycyjnych lub podglądowych do modułów Pracownicy i Osoby ubiegające się o stopień doktora, tj.

 • INST_PR + INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_NAUK_PR  +   INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_PR_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_NAUK_PR_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_PR INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_NAUK_PR INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_PR_PODGLAD INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_NAUK_PR_PODLGAD INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE INST_PR_DOKTORANCI

Dostępne formaty pliku: CSV XLSX.

Zakres danych udostępnionych w raporcie:

 • Stan
 • Tytuł
 • Dyscyplina
 • Rodzaj osiągnięcia
 • Rok realizacji
 • Rok pierwszego upublicznienia
 • Autor

Osiągnięcia artystyczne w podmiocie – zakres rozszerzony

W celu pobrania raportu wymagane jest posiadanie uprawnień edycyjnych lub podglądowych do modułów Pracownicy i Osoby ubiegające się o stopień doktora, tj.

 • INST_PR + INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_NAUK_PR  +   INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_PR_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_NAUK_PR_PODGLAD + INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_PR INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_NAUK_PR INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • INST_PR_PODGLAD INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE INST_PR_DOKTORANCI
 • INST_NAUK_PR_PODLGAD INST_PR_DANE_RESTRYKCYJNE INST_PR_DOKTORANCI

Dostępne formaty pliku: CSV XLSX.

Zakres danych udostępnionych w raporcie:

 • Stan
 • Tytuł dyscyplina
 • Rodzaj osiągnięcia
 • Typ osiągnięcia
 • Rok realizacji
 • Państwo realizacji
 • Rok pierwszego upublicznienia
 • Charakterystyka osiągnięcia
 • Zakres rozpowszechnienia
 • Nazwa wydawnictwa
 • Państwo pierwszego upublicznienia
 • Autor

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.