Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym za rok 2023 należy złożyć w POL-on 2.0 w  module Oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym.

Role wymagane do złożenia oświadczenia:

  • dla uczelni: INST_REKTOR
  • dla instytucji naukowych: INST_NAUK_DYREKTOR
  • dla federacji: FED_PREZYDENT

Termin składania oświadczeń za rok 2023 to 31 stycznia 2024.

Aby złożyć oświadczenie o zgodności danych zaloguj się do POL-on 2.0, a następnie wybierz właściwy moduł z rozwijanego menu po lewej stronie.

W stosunku do poprzednich lat proces składania oświadczeń został uproszczony i obejmuje poniższe kroki.

Krok 1: Należy pobrać formularz oświadczenia na własną stację roboczą za pomocą opcji „Pobierz formularz oświadczenia”.

Podczas pobierania formularza należy uzupełnić następujące pola:

  • data oświadczenia,
  • miejscowość, w której podpisywane jest oświadczenie,
  • imię i nazwisko osoby kierującej instytucją (domyślnie pobierane z modułu Osoby kierujące podmiotem),
  • stanowisko osoby kierującej instytucją (domyślnie pobierane z modułu Osoby kierujące podmiotem).

Instytucje naukowe oraz federacje dodatkowo uzupełniają

  • stanowisko osoby kierującej podmiotem wyświetlane w nagłówku oświadczenia.

Prosimy o zwrócenie uwagi, aby stanowisko było wprowadzone w prawidłowym przypadku gramatycznym.

Formularz może być pobierany wielokrotnie, do momentu kiedy zostanie dodane podpisane oświadczenie.

W odróżnienie od procesu w starym POL-onie pobranie formularza nie powoduje wygenerowanie wiersza na liście oświadczeń.

Krok 2: Podpisanie pobranego formularza.

Pobrany formularz należy:

  • opcja A: wydrukować i podpisać ręcznie
  • opcja B: podpisać elektronicznie

Krok 3: Umieszczenie podpisanego oświadczenia w systemie za pomocą opcji „Dodaj podpisane oświadczenie”.

Skan podpisanego ręcznie oświadczenia lub oświadczenie podpisane elektronicznie należy umieścić w systemie za pomocą opcji „Dodaj podpisane oświadczenie”. Opcjonalnie można dołączyć dodatkowe informacje do oświadczenia w polu „Uwagi”.

Uwaga! Opcja podpisania oświadczenia staje się dostępna dopiero po wygenerowaniu oświadczenia, zgodnie z opisem w kroku 1.

Na tym kończy się proces obsługi oświadczeń o zgodności danych. Oświadczenie ma status „Podpisane”, jest dostępne dla ministerstwa i jest gotowe do pobrania oraz weryfikacji.

W przypadku, gdy przez pomyłkę w  systemie zostanie umieszczony nieprawidłowy plik, należy przejść do kroku 4.

Krok 4: Oznaczenie oświadczenia jako błędnego za pomocą opcji „Oznacza jako błędne”.

Z poziomu przeglądania szczegółów oświadczenia należy wybrać opcję „Oznacza jako błędne”. Opcjonalnie można dodać wyjaśnienia w polu „Uwagi”. Po wykonaniu tej opcji oświadczenie ma status „Błędne”. W celu złożenia prawidłowego oświadczenia, należy powtórzyć krok 1-3 opisanego wyżej procesu.