W ramach tego obszaru możliwe jest wygenerowanie  Raportu na potrzeby weryfikacji średniej liczby pracowników w roku 2019.

Role uprawniające do generowania i pobrania pliku to: INST_PR, INST_NAUK_PR,

Dostępne formaty pliku: CSV XLSX.

Generowanie raportu

Aby wygenerować  raport należy wykonać poniższe czynności.

Po  zalogowaniu się do systemu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu i wybierz moduł Raporty. Następnie kliknij w kafel „Generowanie raportu”.

 

Wybierz obszar  „GUS”.

Następnie kliknij w przycisk generowania raportu, znajdujący się z prawej strony nazwy zestawienia.

W kolejnym kroku wybierz format zestawienia (CSV lub XLSX). Potwierdź wybór klikając w przycisk „Generuj”.

Jeśli dostępny jest tylko jeden format, krok ten będzie pominięty.

Zestawienie jest generowane asynchronicznie, co oznacza, że może być ono niedostępne tuż po zleceniu.

Po wykonaniu zlecenia zostaniesz poinformowany o możliwości przejścia do wygenerowanego raportu w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Do sekcji tej możesz przejść także korzystając z akcji „Przejdź do wygenerowanego raportu”.

Pobieranie raportu

Pobieranie raportu możliwe jest z poziomu sekcji „Raporty wygenerowane”.

Pobieranie raportu możliwe jest tylko dla statusu „Wygenerowany”. Jeśli twój raport nadal ma status „Wysłany” lub „W toku” odśwież stronę i zaczekaj na zmianę statusu.

Moduł umożliwia dostęp do zestawień generowanych do 30 dni wstecz.

Aby pobrać wygenerowany raport kliknij w przycisk „Pobierz raport”, znajdujący się z prawej strony nazwy zestawienia.

Inna akcja dostępna z tego poziomu to opcja ponownego zlecenia wygenerowania raportu.

Aby ponownie wygenerować to samo zestawienie kliknij z w przycisk „Przejdź do ponownego generowania raportu”. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji „Generowanie raportu”.