Aktualnie w ramach obszaru GUS udostępniony został :

  • Raport na potrzeby weryfikacji średniej liczby pracowników w roku ...

Raport udostępniany jest na dany okres sprawozdawczy.

Role uprawniające do generowania i pobrania pliku to: INST_PR, INST_NAUK_PR,

Dostępne formaty pliku: CSV XLSX.

Generowanie raportu

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

 

Wybierz obszar  „GUS”.