Aktualnie w ramach obszaru GUS udostępniony został najnowszy raport:

 • Raport na potrzeby weryfikacji średniej liczby pracowników w roku 2023.

Raport udostępniany jest na dany okres sprawozdawczy.

Role uprawniające do generowania i pobrania pliku to: INST_PR, INST_NAUK_PR,

Dostępne formaty pliku: CSV XLSX.

Zakres danych

 • Instytucja
 • Imię
 • Nazwisko
 • Pesel/Nr dokumentu
 • Wymiar etatu
 • Cudzoziemiec
 • Gender (płeć)
 • Grupa stanowisk
 • Stanowisko
 • PMP (Podstawowe miejsce pracy)
 • Stopień/tytuł
 • Dzień wyliczenia

Generowanie raportu

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów  zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

 

Wybierz obszar  „GUS”.