Po zapisaniu danych kandydata dostępne są dwie akcje:

  • Edytuj – aby poprawić lub uzupełnić dane. Wyświetli się edytowalna formatka z danymi
  • Usuń – aby usunąć wszystkie dane kandydata. Wyświetli się okno, aby potwierdzić usunięcie

Przycisk edytuj i usuń będą dostępne tylko w otwartym zgłoszeniu.