W tym obszarze dostępne będą raporty przeznaczone dla audytorów podmiotów z zakresu danych pracowniczych.

Sekcja ta przeznaczona jest dla pracowników uczelni, którzy będą przeprowadzać audyt wewnętrzny danych systemu POL-on.

Aktualnie obszar raportów audytowych z modułu Pracownicy obejmuje:

 • Raport dla audytorów – część 1,
 • Raport dla audytorów – część 2.

Raport dla audytorów – część 1 zawiera dane pracowników związane ze składaniem oświadczeń o dyscyplinie i tzw. liczbie N.

Są to:

 • Identyfikator osoby w instytucji
 • Nazwisko i imię
 • Nazwa podmiotu zatrudniającego
 • Data zatrudnienia
 • Stanowisko – jednostka zatrudniająca
 • Data ustania zatrudnienia
 • Dyscyplina 1 (kod – nazwa)
 • Prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie 1
 • Udział dyscypliny 1 (data – udział)
 • Dyscyplina 2 (kod – nazwa)
 • Prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie 2
 • Udział dyscypliny 2 (data – udział)
 • Data złożenia oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach
 • Data złożenia oświadczenia o zaliczeniu do tzw. liczby N
 • Data zakończenia oświadczenia o tzw. licznie N
 • Dyscyplina 1 na oświadczeniu o liczbie N
 • Dyscyplina 2 na oświadczeniu o liczbie N

Role uprawniające do generowania i pobrania pliku to: INST_PR, INST_NAUK_PR oraz INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD

Dostępne formaty pliku: CSV XLSX.

Raport dla audytorów – część 2 służy weryfikacji zgody na dodatkowe zatrudnienie pracownika i obejmuje zakres następujących danych:

 • Nazwisko i imię
 • Nazwa podmiotu zatrudniającego
 • Data zatrudnienia
 • Stanowisko – jednostka zatrudniająca
 • Data ustania zatrudnienia
 • Podstawowe miejsce pracy
 • Dyscyplina 1 (kod – nazwa) w podmiocie
 • Dyscyplina 2 (kod – nazwa) w podmiocie
 • Zgoda dla podmiotu
 • Data zgody od
 • Data zgody do
 • Zgoda na dodatkowe zatrudnienie
 • Dyscypliny w dodatkowym miejscu pracy
 • Dodatkowe miejsce pracy

Role uprawniające do generowania i pobrania pliku to: INST_PR, INST_NAUK_PR oraz INST_PR_PODGLAD, INST_NAUK_PR_PODGLAD

Dostępne formaty pliku: CSV XLSX.

Generowanie raportu

Aby wygenerować  raport należy wykonać poniższe czynności.

Po  zalogowaniu się do systemu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu i wybierz moduł Raporty. Następnie kliknij w kafel „Generowanie raportu”.

Wybierz obszar  „Pracownicy – audyt”.

Następnie kliknij w przycisk generowania raportu, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

W kolejnym kroku wybierz format zestawienia (CSV lub XLSX). Potwierdź wybór klikając w przycisk „Generuj”.

Jeśli dostępny jest tylko jeden format, krok ten będzie pominięty.

Zestawienie jest generowane asynchronicznie, co oznacza, że może być ono niedostępne tuż po zleceniu.

Po wykonaniu zlecenia zostaniesz poinformowany o możliwości przejścia do wygenerowanego raportu w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Do sekcji tej możesz przejść także korzystając z akcji „Przejdź do wygenerowanego raportu”.

Pobieranie raportu

Pobieranie raportu możliwe jest z poziomu sekcji „Raporty wygenerowane”.

Pobieranie raportu możliwe jest tylko dla statusu „Wygenerowany”. Jeśli twój raport nadal ma status „Wysłany” lub „W toku” odśwież stronę i zaczekaj na zmianę statusu.

Moduł umożliwia dostęp do zestawień generowanych do 30 dni wstecz.

Aby pobrać wygenerowany raport wybierz obszar, a następnie kliknij w przycisk „Pobierz raport”, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

Inna akcja dostępna z tego poziomu to opcja ponownego zlecenia wygenerowania raportu.

Aby ponownie wygenerować to samo zestawienie kliknij z w przycisk „Przejdź do ponownego generowania raportu”. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji „Generowanie raportu”.

 

Inne raporty służące poprawie błędów lub braków danych znajdziesz w obszarach Jakość danych oraz​ Kierunki (Raport dla audytorów semestr zimowy roku 2020/2021).

UWAGA! Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.​