Wysyłając formularz do Ministerstwa pamiętaj, aby odznaczyć części formularza, w których nie sprawozdajesz danych.

Jeśli masz już uzupełnione wszystkie dane, które dotyczą twojej instytucji, zanim zakończysz edycję (przycisk Zakończ edycję), kliknij przycisk Ustawienia i upewnij się, że oznaczone są właściwe części, w których przesyłasz dane.

Domyślnie oznaczone są wszystkie części, jednak można to odpowiednio dostosować odznaczając część, która nie dotyczy instytucji lub instytucja nie posiada żadnych danych w tym zakresie do zaraportowania.

Na powyższym przykładzie widać, że odznaczono część 2 i 3, co oznacza, że nie ma obowiązku uzupełniania w tych częściach danych, dodatkowo w polu komentarz wpisz z jakiego powodu instytucja tych danych nie sprawozdaje, np. Nie dotyczy/ Brak danych.  Po odznaczeniu części, kliknij Zakończ edycję, wówczas system wygeneruje odpowiednie oświadczenie, w którym znajduje się informacja przy odznaczonych częściach: Zgłoszono brak danych do zaraportowania, tak aby instytucja mogła złożyć oświadczenie zgodne ze stanem faktycznym.

Podpisane oświadczenie załącz do formularza, w momencie wysyłania do ministerstwa – przycisk Przekaż do ministerstwa