W ramach tego obszaru dostępne są raporty pozwalające na weryfikację stanu kadry.

Aktualnie obszar raportów z modułu Pracownicy obejmuje:

Role uprawniające do generowania i pobrania pliku to: INST_PR, INST_NAUK_PR (tj. role edycyjne do modułu Pracownicy, nadane na całość uczelni).

Dostępne formaty pliku: CSV XLSX.

Możliwość  generowania i pobierania zestawień zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.

Proces generowania i pobierania raportów przebiega analogicznie do innych raportów, zgodnie ze ścieżką opisaną tutaj.

Zakres danych

Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu (stan na dzień generowania raportu/na wybrany dzień)

 • UUID
 • STOPIEN_TYTUL_AKTUALNY_NA_DZIEN_WYGENEROWANIA_RAPORTU
 • IMIE
 • DRUGIE
 • NAZWISKO
 • PESEL_NR_DOK_TOZSAM
 • CUDZOZIEMIEC
 • OBYWATELSTWO
 • PLEC
 • KRAJ_URODZENIA
 • ROK_URODZENIA
 • ZATRUDNIENIE
 • PODSTAWOWE_MIEJSCE_PRACY
 • INNA_OSOBA_PROWADZACA_ZAJECIA
 • WYMIAR_ETATU
 • WIELKOSC_ETATU
 • WIELKOSC_ETATU_PREZENTACJA_DZIESIETNA
 • JEDNOSTKA
 • ZATRUDNIENIE_OD
 • ZATRUDNIENIE_DO
 • WARUNKI_OD
 • WARUNKI_DO
 • DATA_ZLOZENIA_OSWIADCZENIA
 • OSWIADCZENIE_O_DYSCYPLINACH
 • OSWIADCZONA_DYSCYPLINA_PIERWSZA
 • PROWADZONE_BADANIA_DYSCYPLINA_PIERWSZA
 • OSWIADCZONA_DYSCYPLINA_DRUGA
 • PROWADZONE_BADANIA_DYSCYPLINA_DRUGA
 • PROCENTOWY_UDZIAL_PIERWSZA_DYSCYPLINA
 • ILOSC_OSWIADCZONYCH_DYSCYPLIN
 • OSWIADCZENIE_N
 • ILOSC_DYSCYPLIN_W_OSWIADCZENIU_N
 • DYSCYPLINA_N
 • DYSCYPLINA_N_KOLEJNA
 • DATA_ZLOZENIA_OSWIADCZENIA_N
 • DATA_ZAKONCZENIA_OSWIADCZENIA_N
 • PROPORCJE_W_DYSCYPLINACH
 • CHARAKTER_PRACY GRUPA_STANOWISK
 • STANOWISKO_KOD
 • STANOWISKO_NAZWA
 • STANOWISKO_INNE
 • NOTATKA
 • IDENTYFIKATOR_OSOBY_PBN
 • ORCID