W ramach tego obszaru dostępne są raporty pozwalające na weryfikację stanu kadry:

  • na dzień bieżący lub wybrany,
  • na dzień 2018-12-31,
  • na dzień 2019-12-31.

Role uprawniające do generowania i pobrania pliku to: INST_PR, INST_NAUK_PR,

Dostępne formaty pliku: CSV XLSX.

Aktualnie obszar raportów z modułu Pracownicy obejmuje:

  • Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu zatrudnionych na dzień bieżący,
  • Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu zatrudnionych na dzień 2018-12-31,
  • Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu zatrudnionych na dzień 2019-12-31,
  • Rozszerzone zestawienie pracowników podmiotu zatrudnionych na wybrany dzień.

 

Generowanie raportu

Aby wygenerować  raport należy wykonać poniższe czynności.

Po  zalogowaniu się do systemu kliknij niebieską ikonę spisu treści w lewym górnym rogu ekranu i wybierz moduł Raporty. Następnie kliknij w kafel „Generowanie raportu”.

Wybierz obszar  „Pracownicy”.

Następnie kliknij w przycisk generowania raportu, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

W kolejnym kroku wybierz format zestawienia (CSV lub XLSX). Potwierdź wybór klikając w przycisk „Generuj”.

Jeśli dostępny jest tylko jeden format, krok ten będzie pominięty.

Zestawienie jest generowane asynchronicznie, co oznacza, że może być ono niedostępne tuż po zleceniu.

Po wykonaniu zlecenia zostaniesz poinformowany o możliwości przejścia do wygenerowanego raportu w sekcji „Raporty wygenerowane”.

Do sekcji tej możesz przejść także korzystając z akcji „Przejdź do wygenerowanego raportu”.

Rozszerzone zestawienie na wybrany dzień posiada inną ikonę generowania. To zlecenie umożliwia wprowadzenie danej wpływającej na zawartość raportu.

 

Pobieranie raportu

Pobieranie raportu możliwe jest z poziomu sekcji „Raporty wygenerowane”.

Aby pobrać wygenerowany raport kliknij w przycisk „Pobierz raport”, znajdujący się z prawej strony nazwy wybranego zestawienia.

Pobieranie raportu możliwe jest tylko dla statusu „Wygenerowany”. Jeśli twój raport nadal ma status „Wysłany” lub „W toku” odśwież stronę i zaczekaj na zmianę statusu.

Moduł umożliwia dostęp do zestawień generowanych do 30 dni wstecz.

Inna akcja dostępna z tego poziomu to opcja ponownego zlecenia wygenerowania raportu.

Aby ponownie wygenerować to samo zestawienie kliknij z w przycisk „Przejdź do ponownego generowania raportu”. Zostaniesz przeniesiony z powrotem do sekcji „Generowanie raportu”.